Regulaminy

Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIV/331/13
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 

Czytaj więcej: Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej