Czytelnia

Konkursy o Skardze rozstrzygnięte

2, 3, 14 i 15 marca były szczególne dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Sześć osób przystąpiło do oceny prac konkursowych. Wśród nich byli: dyrektor Biblioteki - p. Kinga Majewska, dr nauk humanistycznych, współpracownik Biblioteki -  p. Remigiusz Matyjas, p. Daria Pelchen – plastyk ze Stowarzyszenia plastyków Ziemi Grójeckiej, panie: Mariola Skucińska i Elżbieta Więcławek – nauczyciele języka polskiego, informatyk - p. Rafał Markiewicz  oraz koordynator konkursów - p. Mirosława Krawczak.

Regulaminy konkursów udostępniono już w grudniu ubiegłego roku, a uczestnicy mogli się zgłaszać do 28 lutego tego roku. Wynikało to poniekąd z trudności tematyki.

Czytaj więcej: Konkursy o Skardze rozstrzygnięte

Spotkanie z A. Z. Rolą-Stężyckim

Spotkanie z Remigiuszem Matyjasem

27 września 2010 roku młodzież grójeckiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w wykładzie dra Remigiusza Matyjasa p.t. Wrzesień 1939 roku na ziemi grójeckiej.

Prelekcja ta była kolejną w ramach cyklu Grójeckie Spotkania Regionalne, który od stycznia tego roku prowadzi Czytelnia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Czytaj więcej: Spotkanie z Remigiuszem Matyjasem

Spotkanie z A. Z. Rolą Stężyckim

Stało się już tradycją, że Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki promuje swoje książki podczas wieczorów autorskich zorganizowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu. We wtorek 21 września 2010 roku autor prezentował nową publikację wydaną przez Instytut Genealogii, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Grójcu. „REZYDENCJE… ziemiańskie siedziby
w Grójeckiem”
to trzecia książka z cyklu „Grójecczana”. Wcześniej ukazały się między innymi „GNIAZDA… pałace i dwory w Grójeckiem”, do których „REZYDENCJE…” nawiązują, jednakże tylko w pewnym zakresie. W najnowszej książce opisanych jest ponad 30 nowych obiektów architektonicznych oraz siedliska pałacowe i dworskie. Andrzej Z. Rola-Stężycki zamieścił też współczesne fotografie.

Czytaj więcej: Spotkanie z A. Z. Rolą Stężyckim

Spotkanie z Andrzejem Zygmuntem Rola-Stężyckim

 9 marca 2010 roku prawie 60 osób zainteresowanych historią regionu zgromadziło spotkanie z Andrzejem Zygmuntem Rola-Stężyckim, które zorganizowała Czytelnia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.
Dyrektor Instytutu Genealogii zaprezentował książkę „Grójeckie opłotki”. Publikacja ta zamyka cykl opowieści o regionie. Wcześniej ukazały się „Grójeckim traktem” i „Opowieści Grójeckie”.

Czytaj więcej: Spotkanie z Andrzejem Zygmuntem Rola-Stężyckim

Spotkanie autorskie z Kazimierzem Kochańskim

Tegoroczny „Tydzień Bibliotek” obchodzony jest pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, włączając się po raz pierwszy w realizację tego ogólnopolskiego święta bibliotek zadbała więc, aby w bogatym programie przygotowanych z tej okazji imprez, spotkań nie zabrakło.
Jednym z nich było spotkanie z Panem Kazimierzem Kochańskim, które rozpoczęło się 7 maja o godz. 1700 i było bardzo udanym finałem obfitującego w wydarzenia, pierwszego dnia obchodów.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie z Kazimierzem Kochańskim

Promocja książki

„Prac na temat bardzo bogatej historii polskiego, w tym grójecko-wareckiego sadownictwa nie jest zbyt wiele. Z olbrzymią radością przyjąłem więc propozycję Pani Beaty Słowińskiej wydania książki opisującej jego początki na ziemiach polskich” – tak w przedmowie do książki „Początki sadownictwa w Grójeckiem” napisał Prezes Związku Sadowników RP, poseł Mirosław Maliszewski.

Czytaj więcej: Promocja książki