Czytelnia

Spotkanie autorskie z Kazimierzem Kochańskim

Tegoroczny „Tydzień Bibliotek” obchodzony jest pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, włączając się po raz pierwszy w realizację tego ogólnopolskiego święta bibliotek zadbała więc, aby w bogatym programie przygotowanych z tej okazji imprez, spotkań nie zabrakło.
Jednym z nich było spotkanie z Panem Kazimierzem Kochańskim, które rozpoczęło się 7 maja o godz. 1700 i było bardzo udanym finałem obfitującego w wydarzenia, pierwszego dnia obchodów.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie z Kazimierzem Kochańskim

Promocja książki

„Prac na temat bardzo bogatej historii polskiego, w tym grójecko-wareckiego sadownictwa nie jest zbyt wiele. Z olbrzymią radością przyjąłem więc propozycję Pani Beaty Słowińskiej wydania książki opisującej jego początki na ziemiach polskich” – tak w przedmowie do książki „Początki sadownictwa w Grójeckiem” napisał Prezes Związku Sadowników RP, poseł Mirosław Maliszewski.

Czytaj więcej: Promocja książki

„Poznajemy wielkich twórców naszej kultury”

21 kwietnia 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie z tego cyklu. Organizatorzy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu i Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza O/Grójec zaprosili tym razem Jana Zdzisława Brudnickiego, który wygłosił prelekcję nt. ,,Zbigniew Herbert w obiektywie krytyka” .
Jan Zdzisław Brudnicki jest eseistą, krytykiem literackim, redaktorem wielu czasopism: „Nowy Wyraz”, „Poezja”, „Rocznik Literacki”, „Scena”, „Magazyn Literacki”. Za całokształt dorobku otrzymał w roku 1984 Nagrodę ”Pióra”, przyznawaną w ramach festiwalu „Czerwonej Róży” przez studentów. Inne nagrody to nagroda „Miesięcznika Literackiego” oraz „Laura Mironaliów”.
Aktualnie pisze stałe felietony, artykuły, recenzje, wstępy do tomów poezji i prozy, redaguje książki autorskie. Jako uczestnik życia literackiego układa almanachy, bierze udział w pracach Państwowej Rady Bibliotecznej i Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich.

Czytaj więcej: „Poznajemy wielkich twórców naszej kultury”

Spotkanie poświęcone Ryszardowi Kapuścińskiemu

W środę 26 marca 2008 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zorganizowała spotkanie poświęcone Ryszardowi Kapuścińskiemu.
Sylwetkę wybitnego polskiego reportażysty przybliżył doc. dr hab. Zygmunt Ziątek. Zygmunt Ziątek jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką związków literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku; pograniczem pisarstwa dokumentarnego i prozy beletrystycznej. Jest autorem książek, rozpraw i artykułów dotyczących tej problematyki. Obecnie pracuje nad książką o Ryszardzie Kapuścińskim na tle polskiego reportażu.

Czytaj więcej: Spotkanie poświęcone Ryszardowi Kapuścińskiemu

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O LAUR JABŁONI '2007"

Konkurs poetycki "O laur jabłoni 2007" organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury został rozstrzygnięty w drugiej dekadzie czerwca.
Na konkurs "O Laur Jabłoni" wpłynęło 94 zestawów, które zawierały 278 utworów poetyckich. O tegorocznej edycji MGBP w Grójcu poinformowała biblioteki publiczne o różnym zasięgu działania, ośrodki kultury, domy pomocy społecznej, gazety i czasopisma, w tym prasę ogólnopolską, regionalną, literacką i fachową.

Czytaj więcej: XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O LAUR JABŁONI '2007"