Czytelnia

Skarga niestraszny

Zbliża się do końca cykl konkursów o Piotrze Skardze organizowanych przez Czytelnię Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu. 12 czerwca przed siedzibą GOK-u zebrała się młodzież ze szkół  podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu grójeckiego. Zaopatrzeni w napoje, aparaty fotograficzne, dyktafony i notesy, ruszyliśmy na spacer grójeckimi śladami kaznodziei. 

Czytaj więcej: Skarga niestraszny

GRÓJBÓJ ze Skargą w roli głównej

XIX edycja Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie wpisywała się w plan obchodów Roku ks. Piotra Skargi, który realizuje Czytelnia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.

Wcześniej przeprowadzono Konkurs multimedialny, Konkurs literacko-plastyczny oraz Konkurs na porównanie obrazów J. Matejki, które przedstawiały dzieje Polski. W konkursach tych uwzględniano postać Skargi przede wszystkim jako jezuity, pisarza zatroskanego o losy Polski, królewskiego kaznodziei, autora „Kazań sejmowych”. GRÓJBÓJ koncentrował się na osobie Piotra Skargi jako społecznika, dobroczyńcy, z nastawieniem na to, czego zdołał dokonać w Grójcu.

Czytaj więcej: GRÓJBÓJ ze Skargą w roli głównej

Konkurs literacko-plastyczny

Dobro ojczyzny zawsze wyżej stoi. Metafora Polski jako tonącego okrętu w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi został rozstrzygnięty w marcu. Na naszej stronie internetowej www. bibliotekagrojec.pl oraz na łamach prasy lokalnej informowaliśmy o tym, jak również o wynikach innych konkursów organizowanych w ramach obchodów Roku ks. Piotra Skargi.
Dziś Miejsko-Gminna Publiczna w Grójcu chciałaby zaprezentować najlepsze prace plastyczne, które zdobyły nagrody i wyróżnienia.
Jednocześnie informujemy, że uroczystość wręczenia nagród laureatom zaplanowana została na 27 kwietnia b.r. O szczegółach będziemy jeszcze informować.

Czytaj więcej: Konkurs literacko-plastyczny

Kolejna promocja książki o regionie

 W dniu 22.03.2012 o godz. 18.oo w Sali Klubu „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, zorganizowała kolejną promocję najnowszej książki Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Mój Grójec”.

 W wypełnionej po brzegi sali Klubu, książkę prezentował osobiście Autor.

Książka ta, jest kolejnym – czwartym już - tomem esejów historyczno – regionalnych, traktujących o ludziach i sprawach Grójecczyzny.

Czytaj więcej: Kolejna promocja książki o regionie

Konkursy o Skardze rozstrzygnięte

2, 3, 14 i 15 marca były szczególne dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Sześć osób przystąpiło do oceny prac konkursowych. Wśród nich byli: dyrektor Biblioteki - p. Kinga Majewska, dr nauk humanistycznych, współpracownik Biblioteki -  p. Remigiusz Matyjas, p. Daria Pelchen – plastyk ze Stowarzyszenia plastyków Ziemi Grójeckiej, panie: Mariola Skucińska i Elżbieta Więcławek – nauczyciele języka polskiego, informatyk - p. Rafał Markiewicz  oraz koordynator konkursów - p. Mirosława Krawczak.

Regulaminy konkursów udostępniono już w grudniu ubiegłego roku, a uczestnicy mogli się zgłaszać do 28 lutego tego roku. Wynikało to poniekąd z trudności tematyki.

Czytaj więcej: Konkursy o Skardze rozstrzygnięte

Spotkanie z A. Z. Rolą-Stężyckim

Spotkanie z Remigiuszem Matyjasem

27 września 2010 roku młodzież grójeckiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w wykładzie dra Remigiusza Matyjasa p.t. Wrzesień 1939 roku na ziemi grójeckiej.

Prelekcja ta była kolejną w ramach cyklu Grójeckie Spotkania Regionalne, który od stycznia tego roku prowadzi Czytelnia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Czytaj więcej: Spotkanie z Remigiuszem Matyjasem