Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę książkomatu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu