Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównej księgowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W.S. Laskowskiego

w Grójcu

al. Niepodległości 20

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównej księgowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu zatrudniona została Pani Małgorzata Matyaszek-Markiewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Matyaszek-Markiewicz spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków, a także znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku głównej księgowej.

Grójec 1.09.2021 roku