Rodzinny konkurs plastyczny "Muminki i przyjaciele"

 

 Przedłużamy termin składania prac na konkurs rodzinny oraz Zabaw z Muminkami do 18 maja 2021.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału!

plakat muminki

REGULAMIN I SZCZEGÓŁY
RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.:

 „Muminki i przyjaciele”

 

Organizatorem konkursu jest Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 • 2

Temat konkursu : „Muminki i przyjaciele”

 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, tel. 664 33 71 w.18, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 4

Warunki uczestnictwa:
     1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednej postaci w formie przestrzennej, występującej w książkach o Muminkach, np. Muminek, Tatuś Muminka, Mamusia Muminka, Mała Mi, Buka, Ryjek i inne. Praca ma być wykonana z modeliny lub plasteliny o wysokości minimum 10 cm.
 2. Każda rodzina może przekazać tylko 1 pracę
 3. Do każdej pracy należy umieścić: imiona i nazwiska uczestników, telefon oraz oświadczenie:

  „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin konkursu plastycznego pt. „Muminki i przyjaciele”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”.
 1. Prace należy przekazać osobiście na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, 05-600 Grójec, al. Niepodległości 20.
 2. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 18 maja 2021 r.
 3. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej     w Grójcu im. W. S. Laskowskiego w Grójcu.
       8. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
       9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 maja 2021 r. i umieszczone na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje swoich prac  na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu plastycznego.
 • 5
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu,
  Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec.
 2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie następujące dane autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, adres do korespondencji, telefon, e-mail,
  a także wizerunek laureatów.
 3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed
  jej wycofaniem.
 4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników konkursu, umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach oraz, w przypadku wizerunku, promocja Administratora. Administrator danych zastrzega sobie możliwość publikacji wizerunku laureatów we własnych materiałach promocyjnych.
 5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem,
  że dane laureatów mogą być przetwarzane w materiałach promocyjnych Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 6. Autor (opiekun prawny autora) ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.