Nowości

       
lis13 lis4 lis16 lis14
       
lis12 lis5 lis15 lis3

Nagrody w konkursie "Kartka Świąteczna"

14 stycznia 2021 r. zapraszamy po odbiór nagród w konkursie "Kartka Świąteczna". Prosimy by rodzice, którzy nie załączyli oświadczenia, odbierając nagrodę z dzieckiem, przygotowali dokument o treści:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin konkursu plastycznego pt. „Karta Świąteczna”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie."
konkurs sw 1