Nowości

       
l2 l3 l13 l12
       
l4 l5 l11 l6

Nagrody w konkursie "Kartka Świąteczna"

14 stycznia 2021 r. zapraszamy po odbiór nagród w konkursie "Kartka Świąteczna". Prosimy by rodzice, którzy nie załączyli oświadczenia, odbierając nagrodę z dzieckiem, przygotowali dokument o treści:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin konkursu plastycznego pt. „Karta Świąteczna”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie."
konkurs sw 1