Turniej Grójbój '2020 część plastyczna została rozstrzygnięta

Turniej Wiedzy o Grójcu i Regionie Grójbój został w tym roku odwołany ze względu na panująca pandemię. Decyzja taka została podjęta w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, aby całkiem nie zawieść młodzieży udało nam się przeprowadzić tzw. część plastyczną Turnieju, choć wiemy, że to zaledwie namiastka.

19 listopada Komisja pod przewodnictwem pełniącej obowiązki dyrektora
p. Magdaleny Sepczyńskiej oceniła 37 prac, które wpłynęły do organizatorów.

W skład jury weszli również: plastyk - p. Daria Pelchen, historyk - dr Remigusz Matyjas i bibliotekarz Mirosława Krawczak.

I nagrodę Jury postanowiło przyznać Baroszowi Kiljańskiemu z PSP
w Zaborowie oraz Darii Opałce z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu.

II nagroda przypadła Julii Prokopczyk - uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce, a także Miłoszowi Świderskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli.

Dwie III nagrody przyznano Michałowi Lewandowskiemu z PSP w Zaborowie
i Sylwii Machoń z PSP w Lesznowoli.

Wiele prac zasłużyło na wyróżnienia. Otrzymali je Zuzanna Jarosz i Kinga Kisiel
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drwalewie, Zuzanna Anyszkiewicz
Wiktoria Czwarno i Nikola Zawadzka z PSP w Ostrołęce, Paweł Dudek i Szymon Skwirowski z PSP w Zaborowie, Natasza Mazur z PSP w Lesznowoli, Oliwia Ostrowska z PSP nr 1 w Grójcu.

Grand Prix, czyli „wielką nagrodę” otrzymał Kacper Zarychta z PSP
w Lesznowoli. Narysował ołówkiem dwór w Turowicach. Obiekt ten był najczęstszym tematem podejmowanym przez uczestników konkursu. Przedstawili go na podstawie wspomnień Juliana Suskiego. Uczniowie równie często ilustrowali polowanie w Staniszewicach, w którym wziął udział słynny malarz Julian Fałat oraz bal u Romana Dal-Trozzo w Długowoli.

Wszystkie tematy prac pochodziły z literatury zgromadzonej w Czytelni Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Obowiązywała ona również uczestników konkursu wiedzy.

Temat „W dworach grójeckich ziemian” to skarbnica informacji
o polskich obyczajach i przemianach historycznych.

Jury podkreśliło różnorodność technik plastycznych, które zastosowali uczniowie. Były prace wykonane na szkle, płótnie, z wykorzystaniem plasteliny.

Organizatorzy dziękują uczestnikom konkursu, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Nagrody i wyróżnienia w postaci bonów podarunkowych można będzie odebrać 15 grudnia 2020 w MGBP w Grójcu. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy w bibliotece i zachowania zasad bezpieczeństwa - organizatorzy podadzą na swojej stronie godzinę i sposób odbioru nagród.

Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace.

groj groj2 groj3 groj4 

groj5 groj6 groj7