Otwarcie Biblioteki Publicznej w Grójcu - 06.05.2020 (środa)

 

 

    Szanowni Czytelnicy!

 

Od dnia 6 maja 2020 (środa) Biblioteka będzie otwarta.
Godziny otwarcia pozostają bez zmian.
Przed wizytą zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej w Grójcu
oraz informacjami na naszej stronie na Facebook.

korona2

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19

zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego ustala się:

 §1

 1. Stosowanie zasad postępowania w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 2. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.
 3. Wytyczne znajdują się w załączniku do Zarządzenia nr 6/2020
                                                                                                                                                                                                                                                                        §2
 1. Procedury należy wdrożyć z dniem otwarcia Biblioteki dnia 06.05.2020 r. (po uprzednim komunikacie organu prowadzącego, który wydaje ją po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu)
 2. Do ich właściwego wykonania zobowiązuje się Instruktora Biblioteki- Martę Traczyk
 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kinga Majewska

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

  Stosowanie zasad postępowania w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

  1. Pracownicy bibliotek powinni stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych
  2. Bibliotekarze są zobowiązani do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, stosowania ochrony twarzy i rąk, czyli maseczek, przyłbic, rękawiczek, itp. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pracodawcy
  3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
  4. Bibliotekarze pełnią dyżury przy obsłudze Czytelników rotacyjnie
  5. Obsługa Czytelników odbywa się z poziomu drzwi wejściowych do biblioteki. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki, nie mają osobistego dostępu do zbiorów biblioteki, czytelni, komputerów oraz prasy
  6. Godziny otwarcia biblioteki pozostają bez zmian: poniedziałek, wtorek, środa: 12.00-18.00, czwartek i piątek: 8.00-14.00, sobota: 8.00-15.00
  7. Czytelnicy będą mogli zamawiać książki (telefonicznie, mailowo, przez konto w naszym katalogu on-line lub wrzucając list do naszej skrzynki pocztowej) i odbierać je po uzgodnieniu terminu z Bibliotekarzem (zalecany jest kontakt Czytelnika z Bibliotekarzem telefonicznie 48 663 33 71 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..)
  8. Zalecane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek
  9. Czytelnicy zobowiązani są do przychodzenia w maskach i rękawiczkach ochronnych oraz zachowania odpowiedniego dystansu minimum 2 m wobec innych osób
  10. Biblioteka w miarę możliwości zapewnia „czystą drogę” i „brudną drogę” dla zwracanych i wypożyczanych książek. Czytelnicy ustawiają się do odpowiedniej kolejki: drzwi główne: zwrot wypożyczonych książek, drzwi boczne: odbiór zamówionych książek
  11. Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni w pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora
  12. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu
  13. Zaleca się dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi
  14. Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w Bibliotekach
  15. Nie będzie możliwości korzystania z toalet w budynkach Bibliotek

  Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników

  1. Pracownicy biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
  2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
  4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
  5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
   

  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem

  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
  2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
  3. Ustalenie listy pracowników oraz Czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym