Nowości

       
l2 l3 l13 l12
       
l4 l5 l11 l6

Biblioteka zamknięta od 12 marca

 

 

Informujemy, że od dnia 12 marca biblioteka będzie zamknięta na podstawie decyzji

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Terminy zwrotów książek będą automatycznie przedłużone.

Jednocześnie informujemy, że wypożyczone materiały biblioteczne, których termin zwrotu przypada na ten czas, a z różnych powodów nie były prolongowane, nie będą naliczane opłaty za nieterminowy zwrot. 

 

info