Lista książek najbardziej rozchwytywanych

       
27 26 28 29
       
13 32 31 30

Biblioteka zamknięta od 12 marca

 

 

Informujemy, że od dnia 12 marca biblioteka będzie zamknięta na podstawie decyzji

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Terminy zwrotów książek będą automatycznie przedłużone.

Jednocześnie informujemy, że wypożyczone materiały biblioteczne, których termin zwrotu przypada na ten czas, a z różnych powodów nie były prolongowane, nie będą naliczane opłaty za nieterminowy zwrot. 

 

info