Protokół z obrad Jury XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2019” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu

komisja lauru jabloni 2019

Protokół z obrad Jury

XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2019”
zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu

 

Komisji przewodniczył Pan Paweł Kubiak – poeta ur. 10.09.1950 r. w Karszewie (Wielkopolska). Debiutował wierszem w „Zarzewiu” w 1973 r. Publikował m.in. w „Poezji” , „Nowym Wyrazie” , „Kamenie” , „Literackiej Polsce” , „Poezji dzisiaj”. Debiut książkowy w 1985 r. w „Iskarach” tomikiem „Nie ma już tego czasu” , następnie wydał: „111 haiku oraz” (Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001), „Próby zrozumienia pamięci” (Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005), „miniatury i fragmenty (o) miłości” (Instytut Wydawniczy „Świadectwo” , Bydgoszcz 2009), „to co odejdzie jest w tym co przychodzi” (Wydawnictwo Komograf, Ożarów Mazowiecki 2011), „pouczenie przed spotkaniem z poetą” (Wydawnictwo ACAD, Józefów 2012), „ze snu najprawdziwiej”, Miniatura ,Kraków 2016, „Uwięź (moje różne), Miniatura, Kraków 2018. Jego wiersze tłumaczone były na język rosyjski, wietnamski, angielski i łotewski. Zorganizował i prowadzi Konfraternię Poetycką „Biesiada” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie oraz redaguje Serię Wydawniczą. Należy do Związku Literatów Polskich.

W Jury zasiadała pani Rena Marciniak-Kosmowska, która opublikowała tomiki poetyckie:

Węzły (LSW, 1972),

Krwiobieg (Literacka Biblioteka „Przemian”, 1976),

Źródła i blizny (MAW, 1980),

Kobieta modli się do swego mężczyzny (KAW, 1981),

Galatea (LSW, 1982),

Kamizelka ratunkowa (Wydawnictwo Literackie, 1989),

Na krawędzi jawy (SDK, 2019).

Wiersze, opowiadania, szkice literackie i recenzje zamieszczała w wielu ogólnopolskich pismach literackich i społeczno-kulturalnych oraz antologiach. Przez wiele lat związana była z Polskim Radiem, gdzie emitowane były jej słuchowiska poetyckie i prozatorskie, reportaże, felietony, recenzje, adaptacje klasyki literackiej w Teatrze Polskiego Radia.

Opracowała i wstępami opatrzyła wybory wierszy m.in. Haliny Poświatowskiej, Konstantego I. Gałczyńskiego, Stanisława Grochowiaka w serii Antologia Nowej Poezji Polskiej oraz Mariny Cwietajewej w serii Poetki XX wieku. Autorka i współautorka kilku ogólnopolskich antologii poetyckich.   Jej utwory poetyckie i prozatorski tłumaczone były na języki obce: bułgarski, czeski, japoński, rosyjski, słowacki, ukraiński.

Była członkiem kolegium redakcyjnego m.in. miesięcznika „Nowy Wyraz”, tygodnika „Radar”, miesięcznika „Wróżka” . Od 20 lat wydaje i redaguje miesięcznik „Czwarty Wymiar”.

W jury zasiadała także pani Agnieszka Syska, absolwentka m.in. Katedry Teologii Misji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Treści religijne Opowieści chasydów wg. M. Bubera i D. Liftschitza). Praca na seminarium doktoranckim: Listy Edyty Stein. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego. Jest autorką trzynastu książek poetyckich, począwszy od Krzyku przedświatów I, poprzez Jego usta mają rogi II, które otworzyły jej drogę do Stowarzyszenia (należy od 2008 roku)Dalej, takie tomy jak: Śpiewała młoda prawda III, Stworzony z prawiersza IV, Wszechzdumiewało go V, Na ogród gorejący VI, Poznamy się po stopach VII. Aż po Drzewu różę kradnę I i II (VIII i IX). Ponadto Agnieszka Syska ogłosiła książki Muriel Kordowicz ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego Kąpiel w wieczornej rzece X (wybór wierszy Agnieszka Syska), Momčilo Nastasijević Matkom w krąg XI (książka dwujęzyczna trójprzekładów i wierszy własnych dedykowanych Poecie serbskiemu). Ogłosiła także przekłady wierszy Slobodana Vukanovicia Świetlisty owoc XII wydane nakładem warszawskiej Agawy (Vukanović pochodzi z Czarnogóry).  Związana jest z Międzyrzecem Podlaskim, gdzie powstawały jej tomy różane, jak również książki międzyrzeckie (w przygotowaniu do druku): Rylec błękitnego pisarza (poematy Chagallowskie), JASNOGÓRKA, MIDRASZEM, MIĘDZY RZEC, czy Nowa Ikona. Autorka przekładów i parafraz wierszy poetów języka serbskiego i czarnogórskiego i hebrajskiego. Współpracuje z artystami współczesnymi (muzyka i sztuka).     

Jury podczas spotkania w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu w dniu
19 czerwca 2019 roku rozpatrzyło 197 zestawów, zawierających 776 utworów poetyckich
i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia za zestawy wierszy:

Po wnikliwym zapoznaniu się z 197 zestawami jury przyznało nagrody:

I nagroda - Godło „Dom z werandą” - Hanna Dikta
II nagroda - Godło „Melatonina” - Rafał Baron
III nagroda - Godło „Buntowniczka” - Małgorzata Januszewska

Jedna nagroda specjalna za zestaw wierszy o tematyce grójeckiej:
Godło „Pliszka” - Edyta Wysocka

Równorzędne wyróżnienia
Godło „Reneta” - Tadeusz Knyziak „Coobus”
Godło „Miramare” - Joanna Ganobis
Godło „Lalkarz” - Wojciech Roszkowski
Godło „P.P RONIN LIMERYKI” - Piotr Zdrzynicki

Od jurorów:

Jurorzy tegorocznej edycji Konkursu „O Laur Jabłoni ;2019” byli mile zaskoczeni poziomem i różnorodnością nadesłanych utworów poetyckich. Podjęte zostały tematy uniwersalne, jak i związane z regionem. Mamy nadzieję, że wielu autorów spośród tych, którzy zdecydowali się na udział w Konkursie, pomyślą poważnie o swojej drodze twórczej, która miałaby przedłużenie w przynależności do związków twórczych. Życzymy zatem autorom, aby rozwijali swój warsztat tj. poszukiwali autorytetów w dziedzinie poezji, którzy by im towarzyszyli sprawując nad nimi opiekę, aż do pełnej samorealizacji (samoświadomości twórczej). My tym ich próbom sekundowaliśmy jako autorzy Związku Literatów Polskich, czy autorka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


Biblioteka kieruje szczególne podziękowania dla Pana Kazimierza Kochańskiego za pomoc w organizowaniu tegorocznej edycji konkursu „O Laur Jabłoni ‘2019”.