Nowości

       
n1 n2 n3 n4
       
n5 n6 n7 n8

Konkurs literacki pt. „Grójec - kocham to miasto!”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zapoznania
się z regulaminem.

Konkurs literacki pt. „Grójec - kocham to miasto!”

 

Regulamin

  • 1

Organizatorem konkursu jest: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu

  • 2

Temat konkursu: „Grójec - kocham to miasto!”

  •                            3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, tel. 664 33 71 w. 16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  •   4

I Celem konkursu jest:

- upamiętnienie 600-lecia Grójca

- upowszechnienie wiedzy o Grójcu oraz regionu grójeckiego

- propagowanie treści regionalnych

- rozwijanie u młodzieży uzdolnień literackich i kreatywności

- promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli

II Zasady dotyczące konkursu:

- Zadaniem konkursowym jest napisać pracę dowolną gatunkową na podany temat.

- Konkurs organizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych:

(udział w konkursie mogą wziąć tylko uczniowie powiatu grójeckiego)

- Praca powinna zajmować minimum od jednej strony do trzech stron formatu A4. Napisana czcionką nr. 12, odstęp 1,5.

- Pracę należy dostarczyć w kopercie z tytułem konkursu „Grójec - kocham to miasto!”. W każdej kopercie musi znajdować się formularz zgłoszeniowy do konkursu.

- Prace można dostarczyć osobiście lub listownie na ww. adres.

(UWAGA! W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego)

3- Termin składania prac od 02.09.2019r. do 12.09.2019r.

III Postanowienia końcowe:

- Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

- Prace będą oceniane w kategoriach:

  1. A) uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej
  2. B) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  3. C) zgodności pracy z tematem
  4. D) poprawności stylistycznej i językowej pracy

- Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przekazane nagrody rzeczowe.

- Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.

- Wręczenie nagród nastąpi 20 września 2019 r. Informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej biblioteki.

- Uczestnik konkursu/rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje prac dzieci na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzaniu swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

- Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych: imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców.

- Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Paulina Tomalik tel. 664 33 71 wew. 16

  • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.