Nowości

       
lip17 lip18 lip14 lip7
       
lip22 lip19 lip23 lip8

KONKURS MULTIMEDIALNY „Grójec - miasto wielokulturowe”

 

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
uczniów klas VI-VIII

 

KONKURS MULTIMEDIALNY

„Grójec - miasto wielokulturowe”
organizowany w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia Grójca

 


Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie - upamiętnienie 600-lecia Grójca, upowszechnienie wiedzy o Grójcu oraz regionu grójeckiego, propagowanie treści regionalnych, rozwijanie u młodzieży uzdolnień kreatywności, promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli
 3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z obszaru Grójca i gminy Grójec. Obowiązuje podział na dwie kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, szkoła średnia.
 4. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna w programie Microsoft Office PowerPoint, na płycie CD lub DVD. składająca się przynajmniej z 15 do 25 slajdów. Jej pojemność nie może być większa niż 80 MB. Wskazane jest zamieszczenie głosu lub muzyki, choć nie jest to konieczne. Kopię dokumentu należy zapisać jako prezentacja programu PowerPoint 97-2003.
 5. Prezentację (w formie CD lub DVD) należy dostarczyć lub wysłać do dn. 12 września 2019 roku na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 05-600 Grójec al. Niepodległości 20 , z dopiskiem: Konkurs multimedialny. Każda praca musi być opatrzona kartką zawierającą nast. informacje: imię i nazwisko ucznia, dokładną nazwę szkoły i klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
 6. Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę: ilość slajdów i wielkość prezentacji, połączenie treści z obrazem (ewentualnie z głosem, dźwiękiem), zgodność z prawdą historyczną, ilość użytych ilustracji), ogólne wrażenie estetyczne.
 7. Wręczenie nagród nastąpi 20 września 2019 r. Informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej biblioteki.
 8. Uczestnik konkursu/rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje prac dzieci na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzaniu swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.
 9. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych: imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców.
 10. Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Paulina Tomalik tel. 664 33 71 wew. 16Organizatorzy nie będą zwracać prac konkursowych i zastrzegają sobie możliwość wykorzystania ich w działaniach promujących Bibliotekę.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.