Lista książek najbardziej rozchwytywanych

       
27 26 28 29
       
13 32 31 30

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2019”

ekslibris

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 2. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
 3. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów    Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.
 4. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 6. Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 500 złotych.
 7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail) oraz oświadczenie, że przesłane wiersze nie były publikowane ani nagradzane w konkursach. Brak oświadczenia spowoduje, że wiersze autora nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 8. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 3000 złotych (poza nagrodową specjalną)! Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.
 9. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie bibliotekagrojec.pl do dnia 28 czerwca 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
 10. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 17 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem   „O Laur Jabłoni ‘2019” lub dostarczyć do siedziby organizatora.
 11. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osoba do kontaktu: Paulina Tomalik, tel. 48 664 33 71 wew. 16, w godz. 10:00 – 16:00.
 12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.