Spotkanie z regionalistą Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim w Bibliotece Publicznej w Grójcu

rola stezycki male zdjecie1”Książki są moim epitafium, niepotrzebny mi nagrobek”.

 

21 marca sala Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu licznie zgromadziła publiczność, gościła bowiem cenionego regionalistę, dumnego grójczanina – obecnie ze Różannej – Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego, który w tym roku wydał kolejną książkę „Grójec i okolice” [i].

 

Czwartkowe spotkanie, na które przybyło ponad sześćdziesięcioro zainteresowanych wraz z Dariuszem Gwiazdą – Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec, Jego zastępcą – Jarosławem Rupiewiczem oraz Eugenią Poradzką – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy, zainaugurowała tradycyjnie Dyrektor Kinga Majewska.

Dość przypomnieć, że Andrzej Rola – Stężycki urodził się w 1945 roku. Od 1974 roku związany jest z dziennikarstwem. Publikował w prasie warszawskiej i regionalnej. Z zamiłowania jest historykiem i genealogiem, specjalizującym się głównie w dziejach Mazowsza Południowego, propagującym nasz region. Jest także byłym długoletnim sportowcem z osiągnięciami, startującym w biegach maratońskich i triathlonie. Ponadto jest fotografem (autorem wielu wystaw fotograficznych), turystą z uprawnieniami przewodnika, bibliofilem i kolekcjonerem. Członkiem Związku Literatów Polskich na Mazowszu, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Sankt – Petersburgu. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w Polsce i na świecie. Jest Prezesem Instytutu Genealogii. To niewątpliwie człowiek pasji.

Odznaczony m.in.: tytułami „Zasłużony dla powiatu grójeckiego” (2010r.), medalem „Pro Masovia” (2015r.) – za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. „Zasłużony dla gminy Odrzywół” (2018r.). Jest również laureatem konkursu literackiego i zdobywcą „Złotego pióra” (2018r.) – zwanego też „Ciechanowską Nike” – za książkę „Odrzywół. Gród Dobrogosta”.

Dorobek artystyczny

W pierwszej części spotkania Andrzej Rola – Stężycki zaprezentował swój dorobek artystyczny, zajmująco opowiadając o walorach regionu grójeckiego, w tym o zasłużonych postaciach tegoż regionu. Jest autorem 25 książek m.in.: Grójeckim traktem. Sprawy i ludzie, 1992; ​Dzieje rodziny Stężyckich w zarysie, 1999; Opowieści grójeckie, 2002; ​Bąbel w kałamarzu, (autobiograficzna) 2002; Gniazda... Pałace i dwory w Grójeckiem, 2007; Świątynie... Kościoły i kaplice w Grójeckiem, 2008; Szlachta gniazdowa w Grójeckiem, 2014; Grójec i nie tylko, 2016; ​Przekręty historii, 2016; Odrzywół. Gród Dobrogosta, 2018.Ponadto Rola – Stężycki jest również autorem 380 artykułów z zakresu historii Polski, regionu i krajoznawstwa, 120 obszernych opracowań genealogicznych konkretnych rodów, publikowanych w „Zeszytach Zambrowskich”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” i in. wydawnictwach naukowych. ”Książki są moim epitafium, niepotrzebny mi nagrobek” – wyznaje rozmówca. „Jestem regionalistą, człowiekiem, który ma pasje, misje i wsadza kij w mrowisko. Jestem dumny, że z Grójca jestem” – powiada Andrzej Rola – Stężycki. Autor nie ukrywa fascynacji tym niewielkim miasteczkiem, podkreślając jego świetne usytuowanie, blisko Warszawy, a przede wszystkim – ciekawą historią ziemi grójeckiej. Swoją wiedzę, jak twierdzi, opiera na wiedzy innych, gruntownie zbiera materiały, rozmawia, bada dokumenty, docieka. Książka, według Roli – Stężyckiego, jest dziełem sztuki. Ma przede wszystkim autora, ale jest ona również – powiada – efektem pracy grafików, fotografów, drukarzy. Ponadto jest ozdobą domu, przyjacielem – dodaje autor.

Promocja najnowszej książki

W dalszej kolejności autor promował swoją 25 książkę „Grójec i okolice”, wzmiankując jednocześnie, że na warsztacie ma jeszcze 12 publikacji, pisanych równolegle. Najnowsza książka zawiera 20 esejów. Przeczytamy w nich między innymi: o twórcy elementarza romskiego, autorze wielu książek, redaktorze, konsultancie zespołu Roma; o największym polskim heraldyku – Adamie Bonieckim, który w 16 tomach opisał 45 tysięcy rodzin szlacheckich (do litery M, reszta zaginęła podczas powstania warszawskiego); o Paderewskim i Norwidzie w Łochowie; o Żdżarach – świętej wsi, o rodzinie Małachowskich – dziedzicach Nowego Miasta i okolic; o jednym z największych malarzy powojennych – Edwardzie Dwurniku, który mieszkał w Grójcu; o redemptoryście Bartosu; o repatriantach ze Wschodu, którzy osiedlili się w Błędowie; o bohaterze powstania styczniowego Teofilu Stanisławskim i wielu innych równie interesujących postaciach i miejscach związanych z regionem grójeckim. Autor opowiadał z niezwykłą fascynacją i zaciekawieniem, przeplatając opowieści interesującymi anegdotami.

W planach wydawniczych

W kolejnej części spotkania Andrzej Rola – Stężycki przybliżył uczestnikom spotkania najbliższe plany wydawnicze. W tym roku światło dzienne ujrzy 2 tom o dziejach rodów szlacheckich Grójecczyzny, (autor opisał 310 rodów szlacheckich, podzielił opracowany materiał na 8 tomów). W dalszej kolejności planuje wydać Herbasz Łochowski, Grójecki Słownik Biograficzny, zawierający opracowanie 210 postaci, Cmentarze grójeckie (ze szczególnym uwzględnieniem poezji nagrobnej), Budownictwo industrialne grójeckie oraz Pałace i dwory, których już nie ma, ale jest historia i ludzie – jak twierdzi autor, takich miejsc jest około 40 – dodaje.

W ostatniej części spotkania autor z chęcią rozmawiał z publicznością, a po spotkaniu z przyjemnością rozdawał autografy na kartach najnowszej książki.

To było wyjątkowo zajmujące czwartkowe popołudnie, swoista lekcja historii, opowiedziana z ogromną pasją i miłością do Małej Ojczyzny. Tak też pisane są książki Andrzeja Roli - Stężyckiego. Oparte na licznych źródłach historycznych, ilustrowane fotografiami samego autora, odkrywają nieznane wydarzenia, przybliżają postacie wielkich Polaków związanych z ziemią grójecką. Książki te mają ogromną wartość poznawczą. Słowa grójeckiego polonisty - Lecha Spurki, skierowane do autora, niech będę podsumowaniem tej lekcji historii „(…) dziękuję Ci za to, że utrwalając dzieje naszego pięknego regionu, ocaliłeś od zapomnienia wiele lokalnych zdarzeń i postaci”. (Grójec i okolice, s.6)

Katarzyna Gaczyńska

 

[i] Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, Grójec i okolice, Instytut Genealogii, Różanna 2019.

rola stezycki goscie i autor podczas spotkania

 

rola stezycki podczas spotkania

 

rola stezycki burmistrzowie wreczaja autorowi ksiazke