Znamy finalistów XXV Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJBÓJ ‘2018 -„11 Listopada 1918 r. w Grójeckiem”

grojboj malePółfinał Turnieju odbył się 25 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu. Zgodnie z regulaminem uczestniczyły w nim 2-osobowe drużyny uczniowskie, które zgłosiły swój udział na kartach zgłoszeń. Obowiązywał podział na 2 kategorie: szkoły podstawowe i gimnazja. Startowały 32 drużyny: 18 drużyn ze szkół podstawowych i 14 drużyn z gimnazjum. Drużyny rozwiązywały test zamknięty złożony z 50 pytań.  Do Finału, zgodnie z regulaminem zakwalifikowały się drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów z półfinału (w swojej kategorii wiekowej).

W kategorii szkoły podstawowe do Finału zakwalifikowały się następujące drużyny:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu

Tymoteusz Jóźwik
Michał Komorowski                                   

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Piotra Skargi w Grójcu

Aleksandra Smouch
Izabella Smouch      

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Łukasz Jagiełło
Marcel Franczak       

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu

Franciszek Drewin
Jakub Potocki                                 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie

Patrycja Grzonkowska
Martyna Stankiewicz  

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie

Alicja Kalinowska
Joachim Wójcik   

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie

Klaudia Górnicka
Cezary Szymański 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie

Natalia Kępień
Wiktoria Pieczątkowska 

W kategorii gimnazja do Finału zakwalifikowały się następujące drużyny:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu – Oddziały Gimnazjalne

Magdalena Petrykowska
Marta Zapora  

 1. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

Eliza Kalinowska
Jakub Lewandowski

 1. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

Jakub Maciejczyk
Rafał Nowocień  

 1. Zespół Szkół im. Polskich Patriotów – Publiczne Gimnazjum w Drwalewie

Natalia Jakubczyk
Marta Kucharska 

 1. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Damian Wojdalski
Dawid Jarkiewicz 

 1. Zespół Szkół im. Polskich Patriotów – Publiczne Gimnazjum w Drwalewie

Zuzanna Hrab
Martyna Płodzik 


Źródła do półfinału:

„11 Listopada w Grójeckiem we wspomnieniach uczestników”– oprac. Zdzisław Szeląg

Arkadiusz Kępka - „Dzieje Grójca do 1945 roku”

„Dzieje Mogielnicy w XX wieku” – pod red. Jacka Jasiorowskiego

Remigiusz Matyjas – „Powiat Grójecki w okresie Drugiej Rzeczypospolitej”

Remigiusz Matyjas – Kalendarium Roku 1918 ( styczeń, luty) – artykuły w „Życiu Grójca”

 Materiałami do Turnieju były fragmenty w/w prac.

 Za udział w Turnieju półfinaliści i nauczyciele otrzymali upominki ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec  p. Jacka Stolarskiego  i  Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Grójcu  p. Kingę Majewską.

Drużyny oceniała Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji - p. Kinga Majewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Grójcu

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu - p. Dariusz Gwiazda

Dr nauk humanistycznych, historyk - p. Remigiusz Matyjas

Turniej przygotowała i prowadziła p. Bogumiła Krawczak – starszy kustosz, Czytelnia MGBP w Grójcu

grojboj komisja

grojboj uczniowie podczas rozwiazywania testu

grojboj uczniowie podczas rozwiazywania testu1

grojboj uczniowie podczas rozwiazywania testu3

grojboj ogloszenie wynikow

grojboj dariusz gwiazda wrecza upominki nauczycielom1

grojboj dariusz gwiazda wrecza upominki nauczycielom

grojboj uczniowie podczas rozwiazywania testu2