Lista książek najbardziej rozchwytywanych

       
roz akad roz alcatraz roz call roz emeryt
       
roz gustaw roz mala roz maly roz zula

Laury dla poetów

Jury 37. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2017” obradowało  w grójeckiej bibliotece 27 czerwca. Komisji przewodniczył pan Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz władający kilkoma językami. Ponad trzydzieści lat pracował jako dziennikarz radiowy i prasowy. Był redaktorem naczelnym pism literackich Nowy Wyraz, Poezja, oraz tygodnika Kobieta i życie. W swoim dorobku twórczym ma ponad 30 książek. Są wśród nich tomy wierszy, powieść, szkice teatralne, antologie i książki przekładowe. Wiersze Marka Wawrzkiewicza przełożone zostały na kilka języków. Jego opowiadania, wiersze, reportaże i przekłady znaleźć można w kilkudziesięciu antologiach polskich i zagranicznych. Od 2000 roku prezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, od 2003 roku prezes Zarządu Głównego ZLP.

 W Jury zasiadał pan Kazimierz Kochański – autor dwunastu tytułów literackich, tekstów piosenek, laureat kilkunastu konkursów poetyckich. Obecnie członek władz krajowych Związku Literatów Polskich.

Trzecim jurorem była pani Ewa Zelenay - poetka, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci. Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Laureatka kilkunastu konkursów poetyckich, w tym prestiżowego konkursu imienia księdza Jana Twardowskiego na najciekawszy tom poezji w 2007 roku. Prekursorka IMPULSJONIZMU. Wiersze Ewy Zelenay obecne są w antologiach oraz pismach literackich, polskich i zagranicznych. Słuchowiska jej autorstwa były wielokrotnie emitowane na antenie Polskiego Radia, a teksty piosenek wykorzystywane w spektaklach teatralnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po naradzie jurorzy postanowili nie przyznawać pierwszej nagrody. Przyznali natomiast dwie drugie.

Drugą nagrodę przyznano pani Edycie Wysockiej z Miastka i pani Krystynie Szarzyńskiej z Gniezna. Trzecią nagrodę zdobyła pani Ewa Włodarska z Białegostoku.

Nagrodę specjalną za zestaw wierszy o tematyce grójeckiej otrzymuje pan Czesław Mirosław Szczepaniak z Warszawy.

Jury postanowiło przyznać również cztery wyróżnienia. Zdobyli je: pani Anula Wawrzyniak z Poznania, pan Karol Graczyk z Torunia, pani Bożena Kaczorowska z Warszawy i pan Artur Śliwiński z Warszawy.

Na adres organizatora – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu wpłynęło 166 zestawów, zawierających 687 utworów poetyckich. Autorzy pochodzą z różnych zakątków Polski, zarówno małych miejscowości, jak i dużych miast. Było również kilka zestawów wysłanych z zagranicy.

Tak konkurs podsumowali jurorzy:

Marek Wawrzkiewicz:

Po raz drugi zasiadam w jury konkursu dlatego mogę stwierdzić, że ma on tendencje rozwojowe. Świadczy o tym jego ogólnopolski zasięg i coraz większa liczba poetów usiłujących zdobyć ten zaszczytny laur. Ze względu na wysoki poziom i ilość prac jury miało spory kłopot z wytypowaniem grona laureatów. Wiersze utrzymane były w różnych poetykach, przez co jak w soczewce w konkursie skupiły się tendencje współczesnej polskiej poezji świadcząc, o jej bogactwie i różnorodności. Jury apeluje do organizatorów o kontynuowanie pięknej tradycji konkursów „O Laur Jabłoni”.

Kazimierz Kochański:

Wyrównany poziom artystyczny nadesłanych utworów. Cieszy troska o najwyższy poziom krytyki literackiej grójeckiego konkursu poetyckiego, który cechuje uznanie wśród twórców poezji – ma też niezwykłe znaczenie wielopokoleniowość jurorów. Dziękuję za zaproszenie mnie do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni”.

Ewa Zelenay:
Konkurs literacki z wieloletnią tradycją, perfekcyjnie przygotowany przez Bibliotekę w Grójcu. Nadesłane wiersze ciekawe, dość wyrównany poziom zestawów, lecz niezbyt równy poziom wierszy w zestawach. Z tego względu nie przyznano pierwszej nagrody. Uczestniczenie jako juror w tak dobrym i znanym konkursie było dla mnie wielką przyjemnością. Dziękuję.