Laury dla poetów

Jury 37. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2017” obradowało  w grójeckiej bibliotece 27 czerwca. Komisji przewodniczył pan Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz władający kilkoma językami. Ponad trzydzieści lat pracował jako dziennikarz radiowy i prasowy. Był redaktorem naczelnym pism literackich Nowy Wyraz, Poezja, oraz tygodnika Kobieta i życie. W swoim dorobku twórczym ma ponad 30 książek. Są wśród nich tomy wierszy, powieść, szkice teatralne, antologie i książki przekładowe. Wiersze Marka Wawrzkiewicza przełożone zostały na kilka języków. Jego opowiadania, wiersze, reportaże i przekłady znaleźć można w kilkudziesięciu antologiach polskich i zagranicznych. Od 2000 roku prezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, od 2003 roku prezes Zarządu Głównego ZLP.

 W Jury zasiadał pan Kazimierz Kochański – autor dwunastu tytułów literackich, tekstów piosenek, laureat kilkunastu konkursów poetyckich. Obecnie członek władz krajowych Związku Literatów Polskich.

Trzecim jurorem była pani Ewa Zelenay - poetka, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci. Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Laureatka kilkunastu konkursów poetyckich, w tym prestiżowego konkursu imienia księdza Jana Twardowskiego na najciekawszy tom poezji w 2007 roku. Prekursorka IMPULSJONIZMU. Wiersze Ewy Zelenay obecne są w antologiach oraz pismach literackich, polskich i zagranicznych. Słuchowiska jej autorstwa były wielokrotnie emitowane na antenie Polskiego Radia, a teksty piosenek wykorzystywane w spektaklach teatralnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po naradzie jurorzy postanowili nie przyznawać pierwszej nagrody. Przyznali natomiast dwie drugie.

Drugą nagrodę przyznano pani Edycie Wysockiej z Miastka i pani Krystynie Szarzyńskiej z Gniezna. Trzecią nagrodę zdobyła pani Ewa Włodarska z Białegostoku.

Nagrodę specjalną za zestaw wierszy o tematyce grójeckiej otrzymuje pan Czesław Mirosław Szczepaniak z Warszawy.

Jury postanowiło przyznać również cztery wyróżnienia. Zdobyli je: pani Anula Wawrzyniak z Poznania, pan Karol Graczyk z Torunia, pani Bożena Kaczorowska z Warszawy i pan Artur Śliwiński z Warszawy.

Na adres organizatora – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu wpłynęło 166 zestawów, zawierających 687 utworów poetyckich. Autorzy pochodzą z różnych zakątków Polski, zarówno małych miejscowości, jak i dużych miast. Było również kilka zestawów wysłanych z zagranicy.

Tak konkurs podsumowali jurorzy:

Marek Wawrzkiewicz:

Po raz drugi zasiadam w jury konkursu dlatego mogę stwierdzić, że ma on tendencje rozwojowe. Świadczy o tym jego ogólnopolski zasięg i coraz większa liczba poetów usiłujących zdobyć ten zaszczytny laur. Ze względu na wysoki poziom i ilość prac jury miało spory kłopot z wytypowaniem grona laureatów. Wiersze utrzymane były w różnych poetykach, przez co jak w soczewce w konkursie skupiły się tendencje współczesnej polskiej poezji świadcząc, o jej bogactwie i różnorodności. Jury apeluje do organizatorów o kontynuowanie pięknej tradycji konkursów „O Laur Jabłoni”.

Kazimierz Kochański:

Wyrównany poziom artystyczny nadesłanych utworów. Cieszy troska o najwyższy poziom krytyki literackiej grójeckiego konkursu poetyckiego, który cechuje uznanie wśród twórców poezji – ma też niezwykłe znaczenie wielopokoleniowość jurorów. Dziękuję za zaproszenie mnie do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni”.

Ewa Zelenay:
Konkurs literacki z wieloletnią tradycją, perfekcyjnie przygotowany przez Bibliotekę w Grójcu. Nadesłane wiersze ciekawe, dość wyrównany poziom zestawów, lecz niezbyt równy poziom wierszy w zestawach. Z tego względu nie przyznano pierwszej nagrody. Uczestniczenie jako juror w tak dobrym i znanym konkursie było dla mnie wielką przyjemnością. Dziękuję.