Znamy finalistów XXIV Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJBÓJ ‘2017 „Życie i działalność księdza Czesława Sadłowskiego”

grojboj polfinal uczestnicy podczas rozwiazywania testu malePółfinał Turnieju odbył się 25 kwietnia 2017 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

Zgodnie z regulaminem uczestniczyły w nim 2-osobowe drużyny uczniowskie, które zgłosiły swój udział na kartach zgłoszeń. Obowiązywał podział na 2 kategorie: szkoły podstawowe i gimnazja.

Startowało 14 drużyn ze szkół podstawowych i 18 drużyn z gimnazjum. Drużyny rozwiązywały test zamknięty złożony z 50 pytań.

Do Finału, zgodnie z regulaminem zakwalifikowały się drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów z półfinału (w swojej kategorii wiekowej).

W kategorii szkoły podstawowe do Finału zakwalifikowały się następujące drużyny:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie

Klaudia Górnicka

Bartłomiej Rogala   

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie

Alicja Kalinowska

Oliwia Lewandowska                                                        

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu

        Jakub Potocki
        Franciszek Drewin  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu

        Tymoteusz Jóźwik
        Michał Komorowski  

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Bartosz Jarzębak

Łukasz Jagiełło 

6. Zespół Szkół im. Polskich Patriotów – Publiczna Szkoła Podstawowa w Drwalewie

Igor Zaporski

Filip Górski

W kategorii gimnazja do Finału zakwalifikowały się następujące drużyny:

1. Zespół Szkół im. Polskich Patriotów – Publiczne Gimnazjum w Drwalewie

Marta Kucharska

Jakub Babski 

2. Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie

Oskar Sierakowski

Mikołaj Matysiak 

3. Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie

Kinga Biniszewska

Aleksandra Grzejszczyk 


4. Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie

Michał Jankowski

Przemysław Bogdan 

5. Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu

Katarzyna Dzikowska

Wiktoria Godusławska 

6. Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Natalia Rudnicka

Marta Rębalska 


Źródłem do półfinału była praca magisterska:

Mirosława Woźniak – „Życie religijne, społeczne i polityczne w parafii Zbrosza Duża powiatu grójeckiego w latach 1974-2010”. Materiałami do Turnieju były fragmenty w/w pracy.
                    Za udział w Turnieju półfinaliści i nauczyciele otrzymali upominki ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec  p. Jacka Stolarskiego i  Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Grójcu p. Kingę Majewską.


Gośćmi honorowymi Turnieju  Wiedzy o Grójcu i Regionie GRÓJBÓJ ‘2017 byli

ksiądzCzesław Sadłowski i p. Karol Biedrzycki - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Drużyny oceniała Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji - p. Kinga Majewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu - p. Dariusz Gwiazda

Dr nauk humanistycznych, historyk - p. Remigiusz Matyjas

Turniej przygotowała i prowadziła p. Bogumiła Krawczak – starszy kustosz, Czytelnia MGBP w Grójcu

grojboj polfinal uczniowe zmagajacy sie z testem1

grojboj polfinal uczniowe zmagajacy sie z testem

grojboj polfinal komisja sprawdzajaca testy

grojboj polfinal dyrektor biblioteki oglasza wyniki

grojboj polfinal pan burmistrz wrecza upominki nauczycielom prowadzacym

grojboj polfinal wreczanie upominkow