Lista książek najbardziej rozchwytywanych

       
roz akad roz alcatraz roz call roz emeryt
       
roz gustaw roz mala roz maly roz zula

Drodzy Czytelnicy!

oddaj ksiazki

Ze względu na dość duży odsetek przetrzymywanych materiałów bibliotecznych oraz niereagowanie przez Czytelników na nasze pisma z prośbą o zwrócenie wypożyczonych voluminów Biblioteka rozpoczęła procedurę zmierzającą w kierunku zatrudnienia firmy windykacyjnej. Mówimy tu o naprawdę dużej ilości materiałów bo w sumie ok. 3000 vol. Dla Czytelników i Biblioteki to ogromna strata, ponieważ zazwyczaj są to kolejne części różnych serii, na które są aktualnie rezerwacje.

 

Dlatego apelujemy do Państwa – prosimy zwróćcie książki wypożyczone dawno temu z naszej Biblioteki i jakimś sposobem do dziś dnia nie oddane. Uregulujcie naliczone opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek.

W związku z powyższym informujemy, że Czytelnicy, którzy do 31 marca 2017 r. nie zwrócą przetrzymanych egzemplarzy wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uregulują opłat za ich przetrzymanie, zostaną objęci procedurą windykacyjną.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnicy maja możliwość: zwrotu innego egzemplarza – dokładnie tego autora, o tym samym tytule i szczegółach wydawniczych; zwrotu najnowszego wydania tego samego tytułu i autora, z zastrzeżeniem, zwrot innej pozycji o aktualnej wartości, przydatnej dla Biblioteki. Naliczoną opłatę za nieterminowy zwrot książek można w przypadkach uzasadnionych rozłożyć na raty.

Wszystkie powyższe procedury powinny być każdorazowo omówione z Bibliotekarzem oraz potwierdzone na piśmie.

Dokonanie powyższych czynności wstrzymuje dalsze naliczanie opłaty za przetrzymanie.

W przypadku zatrudnienia firmy windykacyjnej trzeba będzie uiścić kwotę naliczoną przez współpracującą z nami firmę windykacyjną.