Czego można dowiedzieć się w bibliotece?

lekcja biblioteczna nastrone„Poznajemy czasopisma” to pierwsza lekcja biblioteczna dla uczniów grójeckiego gimnazjum, która odbyła się w tym roku szkolnym w Czytelni MGBP w Grójcu. Na początku zdefiniowaliśmy prasę jako ogół gazet i czasopism oraz środek masowego przekazu. Następnie omówiliśmy ogólny podział prasy na: gazety i czasopisma oraz bardziej szczegółowy zależny od częstotliwości ukazywania się pisma, tematyki, zasięgu oraz grupy odbiorców. Orientację w tym zakresie zapewniała młodzieży „lektura” tytulatury zgromadzonych w Czytelni gazet i czasopism. Do dyspozycji mieliśmy ponad 30 tytułów. Omówiliśmy również budowę czasopisma i artykułu oraz znaczenie lidu (ang. lead) – pierwszego wyróżnionego akapitu, który powinien zachęcać do dalszej lektury. Było także zadanie praktyczne. Chochlik drukarski zrobił nam niespodziankę. Pomylił dwa różne zaproszenia. Jedno z nich dotyczyło zabawy w ogrodzie, drugie promocji zbioru baśni w bibliotece szkolnej. Uczniowie po chwili zastanowienia się zredagowali właściwe teksty. Na koniec spotkania zostali zaproszeni do korzystania z czasopism dostępnych w Czytelni i Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży, a także do ich wypożyczania.

Pani Teresa Urszula Naduk – zastępca dyrektora Publicznego Gimnazjum w Grójcu
w porozumieniu z nauczycielami zapisała kolejne klasy na następne zajęcia w Czytelni. Uczniowie będą uczestniczyć w lekcji „Od tabliczki do kodeksu”. To już ”klasyka” w naszym repertuarze, która omawia historię materiałów i narzędzi pisarskich począwszy od glinianych tabliczek w Mezopotamii przez papirusy, na których pisali starożytni Egipcjanie, pergamin i papier wynaleziony przez Chińczyków, który do Europy sprowadzili Arabowie. Zaciekawienie uczestników budzą zazwyczaj bogate zdobienia książki rękopiśmiennej – wymyślne ornamenty, miniatury, bordiury.

Rozwinięciem tego tematu będą zajęcia „Wielka księga starych rzemiosł, czyli kodeks Behema”, gdzie młodzież zinterpretuje miniatury zawarte w średniowiecznym kodeksie. Obrazki przedstawiają zazwyczaj ludzi wykonujących swą pracę. Dlaczego niektórzy z nich musieli wykonywać swe zajęcie poza murami miasta? I dlaczego kołodziej toczy walkę ze stelmachem? Takiego sposobu rozwiązywania sporów Baltazar Behem – twórca kodeksu, notabene notariusz z Krakowa zdecydowanie nie popierał.

Uczestnicy zajęć mogą obejrzeć różne rekwizyty związane z tematami lekcji np. papier czerpany, papirusy i zinterpretować historie, które zostały na nich przedstawione. Zaciekawienie budzą zazwyczaj hieroglify, które uzupełniają obrazki. A stąd już tylko krok do kolejnej lekcji: „Od piktogramu do alfabetu”, która wyjaśnia historię pisma.

W tej lekcji uczestniczyły już 4 grupy, które poznawały rozwój pisma na różnych kontynentach, od znaków symbolicznych poprzez piktogramy, aż do pisma alfabetycznego, którym posługuje się większość języków europejskich.

Nie możemy zdradzić zbyt wielu szczegółów, bo jest to lekcja zupełnie nowa. Możemy tylko dodać, że na uczestników czeka wiele praktycznych zadań. Będą mieli np. okazję napisać kilka liter pismem Majów i próbować odróżnić na piśmie języki azjatyckie.

Zachęcamy uczniów kolejnych szkół do uczestnictwa w naszych zajęciach, które wzbogacone są prezentacjami i bazują na aktywności uczniów. Jak dotąd zgłosiły się placówki z Chynowa, Lewiczyna, Częstoniewa i Lesznowoli. Czekamy na szkoły grójeckie.

 

lekcja biblioteczna mlodziez slucha prowadzacej

lekcja biblioteczna mlodziez podczas wykonywania zadan

lekcja biblioteczna

lekcja biblioteczna od piktogramu