REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. Marii Komornickiej KOZIENICE 2015

REGULAMIN
XIII  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
im. Marii Komornickiej
KOZIENICE 2015

1.    Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
2.    Zasięg: ogólnopolski.
3.    Uczestnicy: uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli.
4.    Cel: propagowanie twórczości literackiej, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń między uczestnikami, przybliżenie postaci i dorobku literackiego Marii Komornickiej.
5.    Kategorie wiekowe: młodzież (uczniowie gimnazjów i szkół średnich), dorośli.
6.    Kategorie konkursowe:
­    wiersz (tematyka dowolna),
­    proza (krótkie opowiadanie do 5 stron , format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1); tematyka dowolna.
7.    Do konkursu zgłaszane są 3 wiersze i/lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (wydruk, 4 egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny) oraz kategorią wiekową. Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace należy przysyłać do 30 czerwca 2015 r. (włącznie) na adres organizatora:
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Konkurs Literacki”(decyduje data stempla pocztowego).
Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nastąpi dyskwalifikacja laureata i unieważnienie nagrody. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą 2 miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu.
8.    Nagrody:
­    w kategorii młodzież nagrody finansowe za I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 50 zł,
­    w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.
9.    Jury powołuje organizator.
10.   Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
11.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do 20 października 2015 r.
12.   Nagrody zostaną przesłane na konta bankowe laureatów.
13.   Szczegółowych informacji udziela instruktorka KDK Halina Koryńska pod numerem tel. 48 611 07 50 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
14.    Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie >> POBIERZ