Spotkanie z Jarosławem Górskim w dniu 08.05.2015 r. w Bibliotece Publicznej w Grójcu

gorski1male

Decyzją Sejmu patronami 2015 roku ogłoszeni zostali św. Jan Paweł II i Jan Długosz. Przypada bowiem dziesiąta rocznica śmierci papieża i 600. urodzin kronikarza. Wspólnie z uczniami Publicznego Gimnazjum w Grójcu uczciliśmy te rocznice. W kwietniu Paweł Zuchniewicz przybliżył uczniom przesłania papieża szczególnie te kierowane do młodych ludzi. Teraz spotkali się z Jarosławem Górskim - polonistą, żywo zainteresowanym historią kultury. Napisał on kilkaset artykułów popularyzujących różne dziedziny sztuki. Do nas przyjechał z wykładem „Jan Długosz i legendarne dzieje Polski”.

Na wstępie nasz gość nakreślił rys historyczny, polityczny Polski czasów Długosza. Jan Długosz dorastał, kiedy kończyło się średniowiecze a zaczynał renesans. Znalazło to odbicie w jego pracach. W niezwykle ciekawy sposób pan Jarosław Górski przybliżył młodzieży drogę naukową Jana Długosza. Jego zasługi dla Polski nie tylko jako historyka, ale i geografa, wybitnego dyplomaty. Niemniej jego największe dzieło 12-tomowe „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” opisujące dzieje państwa polskiego do 1480 r. sprawiło, że uznawany jest jako „ojciec polskiej historiografii i heraldyki”. Sam Jan Długosz uważał historię za „mistrzynię życia”, która „naucza cnoty i drogę do niej wskazuje”. „Roczniki” są dziełem monumentalnym i unikatowym w skali europejskiej, w którym Długosz przedstawił obok dziejów Polski także historię krajów sąsiednich i papiestwa. Oparł się na wielkiej liczbie dokumentów z archiwów królewskich i kościelnych oraz na kronikach i rocznikach polskich i obcych. Długosz opisywał też nazwy miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że w kronice wymieniony jest Grójec. Długosz stworzył pierwszą geografię Polski. Nie było wtedy map rzek a w kronice znajdujemy ich opisy. Opisał też bogactwa naturalne, zwierzęta, rośliny. Jego badania były wykorzystywane do XIX wieku. Przez 400 lat korzystały z niej kolejne pokolenia. Zaś w odradzającej się po zaborach Polsce stała się podstawą naszej tożsamości narodowej.

Na zakończenie nasz gość otrzymał kwiaty i podziękowanie za fascynujący wykład.

Pragniemy podziękować pani Teresie Naduk – zastępcy Dyrektora Publicznego Gimnazjum za pomoc w organizacji spotkania.

 

gorski1

gorski3

gorski4

gorski5