Wycieczka z Panem Andrzejem Zygmuntem Rola-Stęzyckim

UWAGA!! OSTATNIE 4 WOLNE MIEJSCA NA WYCIECZKĘ

Plan wycieczki:

Grójec – Lewiczyn (zab. kościół z XVIII w.) – Goszczyn -  Rykały (pałac z XIX w.) – Przybyszew (grób gen. A.Madalińskiego) – Świdno  (pałac Bonieckich) – Michałowice (cmentarz, kaplica Bonieckich, grób ks. Woronieckich) – Ślepowola (dwór z pocz. XX w.) - Brzostowiec – Nowe Miasto n/Pilicą – Odrzywół – Studzienna Poświętne (klasztor i bazylika Filipinów) – Inowłódz (romański kościół pw. św. Idziego) – Spała (kościół ) – Konewka (bunkier niemiecki z czasów II wojny światowej) – Tomaszów Maz. – Smardzewice (zapora na Pilicy i zalew) – Nagórzyce (jaskinie) -  Sulejów Podklasztorze (klasztor cysterski i kościół) – Opoczno – Drzewica (zalew Gerlacha i zamek renesans.) – Nowe Miasto n/Pilicą – Błędów – Grójec.