Gościliśmy w Bibliotece

lekcja bib m dJednym z celów naszej działalności jest popularyzowanie Biblioteki w środowisku lokalnym. Pragniemy, aby Biblioteka była miejscem bezpośredniej wymiany wrażeń i opinii, prezentacji dokonań intelektualnych i artystycznych, edukacji i rozwoju zainteresowań. Mamy nadzieję, że pielęgnując relacje bibliotekarza z czytelnikiem oraz stwarzając możliwość uczestnictwa w różnorodnych działaniach podejmowanych przez Bibliotekę będziemy coraz ściślej integrować się ze środowiskiem lokalnym.

Jedną z form promującą bibliotekę w środowisku są wycieczki i lekcje biblioteczne. Obok codziennej obsługi czytelników są one jedną z podstawowych form dostarczania użytkownikom informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Dlatego z przyjemnością gościliśmy młodzież z Publicznego Gimnazjum w Grójcu, która odwiedziła naszą placówkę 26 maja br. W trakcie spotkania młodzież mogła zapoznać się z organizacją biblioteki, szczególnie z pracą Wypożyczalni dla dorosłych. Dział ten ma do zaoferowania ponad 30 tys. woluminów, do których jest wolny dostęp. Większość czasu poświęciliśmy na zapoznanie młodzieży z układem książek na półkach i katalogami. Wolny dostęp do książek ma wiele zalet / bezpośredni kontakt czytelnika z książką, możliwość samodzielnego wyboru/ ale stwarza też problemy w odszukaniu poszukiwanej książki. Dlatego pokazaliśmy młodzieży w jaki sposób odszukać poszukiwaną książkę. Musimy stwierdzić, że uczniowie świetnie poradzili sobie zarówno z wyszukaniem książek w katalogu jak i na półce. Młodzież obejrzała także prezentację multimedialną. Dzięki niej zobaczyli jak etapami wprowadzaliśmy elektroniczny system biblioteczny. Zapoznali się ze stroną WWW biblioteki oraz jakie są możliwości wypożyczeń audiobooków i korzystania z ibooków.
 W Bibliotece całość zbiorów wprowadzona jest do systemu elektronicznego MATEUSZ. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są tego korzyści:

  • skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników /czytelnik jest zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce biblioteki/,
  • znaczne przyśpieszenie procesu katalogowania, kontrolę jego przebiegu na każdym etapie,
  • kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
  • automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach lub ręczne w przypadku łamania innych punktów regulaminu biblioteki,
  • wykorzystanie jednej karty bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki,
  • umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych /także w katalogach dostępnych na stronie WWW/,
  • zdalną obsługę konta bibliotecznego /sprawdzanie stanu, prolongowanie wypożyczonych pozycji edycja rezerwacji, historia wypożyczeń/ poprzez WWW,
  • powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji /sms-em/,
  • generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego,
  • obsługę udostępnianych stanowisk internetowych.

Ze wszystkich tych opcji można korzystać we wszystkich działach Biblioteki.
Mamy nadzieję, że odwiedziny w naszej Bibliotece zachęcą młodzież do indywidualnego już korzystania z naszych zasobów bibliotecznych i uczestniczenia w różnorodnych imprezach, które organizujemy.
Pragniemy podziękować za współpracę pani Katarzynie Badowskiej i pani Irenie Bitner nauczycielom Publicznego Gimnazjum w Grójcu.