Od tabliczki do kodeksu

od tabliczki mZ czego składa się książka? Okładka, kartki, papier. Prawie blisko… Bardziej precyzyjnie: musi być jakiś materiał, na którym, przy pomocy narzędzia pisarskiego zostanie zapisana treść.  Taki przekaz czemuś służy, czyli spełnia określoną funkcję. I to właśnie są składowe elementy „książki”.

 

Lekcja biblioteczna „Od tabliczki do kodeksu”, zorganizowana 7 maja w ramach Tygodnia Bibliotek, w której uczestniczyli uczniowie grójeckiego gimnazjum dotyczyła właśnie materiałów pisarskich.
Zajęcia odbyły się w Czytelni Multimedialnej. Klasa została podzielona na grupy. Każdej z nich zostały przydzielone zadania. Polegały one na wyszukaniu określonych książek w katalogu, ustaleniu sygnatury, odnalezieniu ich na półce. To były czynności wstępne. Następnie w oparciu o publikacje uczniowie odpowiadali na pytania, które przygotował bibliotekarz. Np. z czego słynie jaskinia Lascaux? W jaki sposób porozumiewały się ludy zamieszkujące Amerykę?  Skąd się wzięło określenie „książka” u Słowian? Pozornie pytania niezbyt związane z tematem zajęć. Jednak każde z nich dotyczyło innego materiału, na którym zapisywano myśli: kamienia, sznura, drewna.

od tabliczki 1

Prezentacja multimedialna wzbogacała zajęcia. Przedstawiała m.in. gliniane tabliczki
 z biblioteki w Niniwie, wyrób pergaminu ze skór zwierzęcych, wynalezienie papieru, wynalazek Gutenberga. Najbarwniejsze slajdy dotyczyły jednak sposobów zdobienia książki rękopiśmiennej. Zaprezentowane zostały barwne miniatury, inicjały, ornamenty i bordiury, które były wykonywane w średniowiecznych skryptoriach. Pracowicie przepisywane
 w klasztorach kodeksy, (stąd określenie „benedyktyńska praca”), oprawiono w skórę, tkaninę, metal. Kolejne slajdy pokazywały zarówno oprawy skromne, jak i te, które zdobiono złotem i drogimi kamieniami.
Lekcji bibliotecznej towarzyszyły rekwizyty: karty papieru czerpanego i papirusy,
a także ciekawostki. Choćby ta, że za bogato zdobiony kodeks można było kupić kilka wiosek. Stąd mocowanie książek do pulpitu przy pomocy łańcuchów.


Biblioteka dziękuje zastępcy dyrektora Publicznego Gimnazjum w Grójcu – pani Teresie Naduk oraz wychowawcy klasy I pani Małgorzacie Walczak za pomoc w organizacji tego pierwszego z cyklu spotkań na temat historii książki.