Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego

Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.

 W wyniku przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego w MGBP zatrudniona została Pani Katarzyna Małecka zam. Grójec.
Uzasadnienie: Pani Katarzyna Małecka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje, umiejętności oraz doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Dyrektor MGBP
/-------------/   
Kinga Majewska