Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki w grójeckiej Bibliotece

stezycki spotkanie mW Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu promował swoją książkę Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. Na spotkanie przybyło ponad 50 osób, w tym przedstawiciele lokalnego samorządu: Starosta Powiatu Grójeckiego  - pan Marian Górski oraz pan Jerzy Kasica z grójeckiej Rady Miejskiej. Dużą grupę stanowili uczestnicy niedawno zakończonego projektu Biblioteka – miejsce przyjazne seniorom.

Wśród publiczności byli również przyjaciele i sympatycy autora oraz jego współpracownicy. Nie mogło zabraknąć pana Krzysztofa Lichosika. Przy współpracy prowadzonej przez niego Księgarni książka została wydana. Obecna była również pani Dorota Horodyska – redaktor dzieła i jedyny
 w Polsce tłumacz prozy pisanej w języku albańskim na język polski. Podczas wieczoru pani Horodyska odniosła się do postaci Łukasza Antoniego Crutty, Albańczyka pochowanego na cmentarzu w Lewiczynie. Pisze o nim pan Rola-Stężycki w książce Ciekawy Grójec, która ukazała się w tym roku.
Podczas wieczoru pan Andrzej zdradzał i wyjaśniał kulisy powstania dzieła. Nad książką Szlachta gniazdowa w Grójeckiem pracował kilka lat. Jak stwierdził, na obszarze Grójecczyzny można naliczyć ponad 300 rodzin gniazdowych. W  tomie pierwszym zamieścił biogramy 25 rodzin, które tworzą swoje nazwiska od posiadanych przez nich dóbr, pełnionych urzędów, znaczenia w regionie. 


Badając ich losy korzystał z herbarzy, ksiąg urodzenia, m.in. z parafii Lewiczyn. Analizował stare metryki, akty chrztu, niekiedy trudne do odczytania, czasem pisane grażdanką - alfabetem opartym na cyrylicy, czasem po łacinie. W dokumentach tych często natrafiał na niełatwe do zinterpretowania skróty, zapiski. Wspomniał, że niekiedy jego praca bywa trudna choćby ze względu na ochronę danych osobowych, czy konieczność podróży do parafii, archiwów, muzeów. Autor przygotowując pierwszy tom dzieła korzystał m. in. ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Na okładce publikacji zamieścił portret Adama Bonieckiego, który jest w zbiorach tejże placówki.  Boniecki – heraldyk osiedlił się w Świdnie, pod Mogielnicą w końcu XIX wieku.


W wydanym w 2011 roku Herbarzu polskim, który przedstawia herby polskiej szlachty i arystokracji od czasów piastowskich, po pierwsze lata XX wieku autor  - Tadeusz Gail dziękuje m. in. Andrzejowi Roli-Stężyckiemu za wkład w powstanie tego unikatowego dzieła. My również wyrażamy podziękowanie i mamy nadzieję na kolejne książki i wieczory
w grójeckiej bibliotece. Jak zdradził gość wieczoru, poza pracą nad kolejnymi tomami Szlachty gniazdowej… w przygotowaniu są Przekręty historii,  Grójecki Słownik Biograficzny i …