Konkurs: PAMIĘĆ O POWSTANIU STYCZNIOWYM

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
zaprasza uczniów oraz nauczycieli z powiatu grójeckiego
do udziału w konkursie
PAMIĘĆ O POWSTANIU STYCZNIOWYM
organizowanym dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu powstania


1.    Cele konkursu:
- upamiętnienie 150. rocznicy zrywu niepodległościowego,
- upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz regionu grójeckiego,
- zachęcenie młodzieży do ekspresji twórczej.
2.    Uczestnicy konkursu:
- uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- uczestnicy zajęć pozaszkolnych z ośrodków kultury i innych placówek.
3.    Kategorie konkursowe:
a)     plastyczna „Rok 1863 w Grójeckiem”
-przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką będąca ilustracją do następujących rozdziałów publikacji „Grójeckie we wspomnieniach: antologia” : seria pierwsza: Daszewski A. Niemowlęce początki powstania styczniowego, Nieczuja Miniewski J. Pod komendą Józefa Śmiechowskiego, Żychliński L. W obozie powstańców 1863 roku w okolicach Błędowa, Trębaczewa, Jeziórki.
- książka została wydana przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Grójcu w 1999 roku i jest dostępna w MGBP w Grójcu oraz bibliotekach szkolnych, dysponujemy również kserokopią wybranych rozdziałów,
- praca powinna być opatrzona tytułem (np. Zbiórka młodzieży w dworze B. Miniewskiego – na podst. A. Daszewski „Niemowlęce początki…”) i podpisana wg. wzoru: imię i nazwisko autora, telefon, klasa, nazwa i telefon szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora,
- informacje te należy umieścić na odwrocie pracy, w prawym dolnym rogu

      b)    literacka:
- przedmiotem konkursu jest praca pisemna do 4 stron (format A4, czcionka 12),  w formie rozprawki n.t. „Czy powstanie styczniowe było potrzebne? Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów”,
- polecane piśmiennictwo: F. Faleński „Morituri te salutant”, B. Prus „Omyłka”, „Lalka”, E Orzeszkowa „Nad Niemnem”, „Gloria victis”, S. Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony”, „Wierna rzeka”, M. Dąbrowska „Noce i dnie”,
- pomocne będą również szkolne podręczniki historii; ponadto Biblioteka dysponuje nast. książkami: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego : praca zbiorowa Warszawa 1964, Kieniewicz S. Historia Polski 1795-1918 Warszawa 1998, Kieniewicz S. Powstanie Styczniowe Warszawa 1987, Kieniewicz S. Powstanie Styczniowe Warszawa 2009, Pobóg - Malinowski W. Najnowsza historia polityczna Polski. T. 1. cz. 1: 1864-1914 Gdańsk 1991, Sienkiewicz W. Mały słownik historii Polski Warszawa 1991, Zdrada J. Historia Polski 1795-1914 Warszawa 2005.
- konieczna jest bibliografia, a także adresy stron internetowych, z których korzystał uczestnik,
- prace literackie muszą być podpisane na 1 stronie w lewym, górnym rogu:  imię i nazwisko autora, klasa, telefon, nazwa i telefon szkoły/placówki, imię
 i nazwisko nauczyciela/instruktora  

c) multimedialna „Walka o narodowe wyzwolenie. Powstanie styczniowe w malarstwie i grafice”
- przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna w programie Microsoft Office Power Point składająca się  z 15 do 25 slajdów na płycie CD; wskazane jest zamieszczenie głosu lub muzyki, choć nie jest to konieczne,
-kopię dokumentu należy zapisać jako prezentacja programu Microsoft Office Power Point,
- w prezentacji należy uwzględnić okres poprzedzający 1863 rok, walki
 i wydarzenia z okresu powstania, skutki powstania, konteksty społeczne,
- w slajdach poza obrazami należy podać autora dzieła, tytuł, rok powstania, tematykę oraz interpretację obrazu, wrażenia własne, ewentualnie jeśli to uzasadnione - krótką (!) biografię malarza,
- obrazy do wykorzystania w prezentacji dostępne są  na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu pod adresem www.bibliotekagrojec.pl; można wykorzystać także inne źródła oraz inne obrazy,
- do każdej płyty powinna być dostarczona pisemna informacja: imię i nazwisko autora, klasa, telefon, nazwa i telefon szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora,
- ostatni slajd powinien zawierać imię i nazwisko autora, bibliografię, adresy stron www, z których korzystał uczestnik.

4.    Termin dostarczenia prac:
- wszystkie prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dn. 22 marca 2013 roku na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 3.

5.    Oceny prac w każdym z konkursów według dwóch grup wiekowych: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz przyznania nagród rzeczowych dokona specjalnie powołane Jury.  Podstawowe kryteria oceny: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, ilość zamieszczonych treści i materiałów.

6.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do dnia 19 kwietnia 2013 roku.

7.    Postanowienia ogólne:
- ilość prac z każdej szkoły/placówki jest nieograniczona,
- Jeśli szkoła/placówka dostarcza więcej niż jedną pracę, należy dostarczyć spis prac z podziałem na kategorie. (Wymóg ten nie dotyczy uczestników samodzielnie dostarczających prace),
- każda z prac może mieć tylko jednego autora,
- wszystkie prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie możliwość wykorzystania ich w działaniach promujących Bibliotekę.

8.    Dodatkowych informacji udziela p. Mirosława Krawczak Tel. 48 6643371 wew. 16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

Powstanie_Styczniowe_Obrazy.zip >> POBIERZ