Dialog Literacki

       dialog_literackiPonad trzy godziny rozmów o twórczości! Tyle właśnie zajął DIALOG LITERACKI zorganizowany 27 listopada przez Czytelnię Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Pomysłodawcą spotkania był pan Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – badacz historii regionu, heraldyk zajmujący się genealogią i stały współpracownik Biblioteki.

    Intencją organizatorów było zebranie ludzi, którzy mieszkają w powiecie grójeckim i… piszą. Uprawiają gatunki z kręgu literatury pięknej, piszą teksty okazjonalne, badają historię regionu i ją spisują, pasjonują się dziejami swej małej ojczyzny. Przy czym nie ograniczaliśmy się tylko do granic administracyjnych powiatu grójeckiego.
    Zatem na spotkanie przybyli też członkowie Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna, które m. in. podejmuje działania na rzecz rozwoju kulturalnego gminy Tarczyn.
Pan Alfred Kohn, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przekazał do zbiorów naszej Biblioteki album „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj… Ziemia Tarczyńska na starej fotografii”, przy czym darczyńca był redaktorem publikacji oraz dokonał wyboru zdjęć. To zresztą nie jedyny prezent, który otrzymaliśmy od pana Kohna. Równie cenne są redagowane przez dyrektora „Legendy o Ziemi Tarczyńskiej” (aż cztery tomiki!), czy „Kapliczki i krzyże przydrożne na Ziemi Tarczyńskiej”. Te nas szczególnie zainteresowały, jako że trzy lata temu Biblioteka w Grójcu organizowała konkurs o tych małych obiektach architektury sakralnej. Nie wiedzieliśmy jednak o tym, że pan Kohn wydał również tomik wierszy.
    Pani Hanna Wołkiewicz sekretarz Towarzystwa zaprezentowała napisany przez siebie szkic monograficzny szkoły w Pamiątce oraz folder „Przystanek Pamiątka. Lata 1995 – 2005”.
Pani Hanna jest nauczycielem tej szkoły. Okazało się zresztą, że na nasze spotkanie przybyło więcej nauczycieli. Pani Małgorzata Czacharowska poza historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu, napisała wspólnie z panią Zofią Ratyńską historię grójeckiego Liceum Ogólnokształcącego, która nawiązuje do dwutomowej publikacji nieżyjącego już pana profesora Zdzisława Szeląga. Postać pana profesora przypomniał obecny na spotkaniu pan Bohdan Czacharowski.
    Na spotkaniu obecny był też pan Wacław Langkamer, autor publikacji o Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy, wieloletni organizator Grójeckich Dni Kwitnących Jabłoni, wychowawca wielu pokoleń utalentowanej młodzieży. W jednej z książek zamieścił wiersz swego wychowanka Eugeniusza Maciaszka.
Pan Wojciech Ziółko jest dyrektorem Szkoły w Ciechlinie i napisał historię tej placówki. Wspomniał o tym jak trudno było zebrać jakiekolwiek materiały dotyczące tej małej miejscowości w gminie Pniewy.
Takim „Zbieraczem” jest też pan Czesław Cholewa. Jak przyznał gromadzi materiały ikonograficzne i tekstowe dotyczące gminy Jasieniec. Może kiedyś opublikuje historię szkolnictwa w tej gminie? W poprzednich latach opracowywał hasła do Słownika Wiedzy
 o Grójeckiem, wydawanego przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
    Również historią gminy Jasieniec oraz jej walorami przyrodniczymi pasjonuje się pani Aniela Skowrońska, która była opiekunką Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, organizatorką rajdów dla młodzieży. Państwo Skowrońscy wspólnie przygotowują krzyżówki przyrodnicze dla Czytelników Biblioteki Publicznej w Jasieńcu.
    W działalność PTTK jest również zaangażowany pan Waldemar Gwara, autor „Kalendarium wsi Przylot i Pólko”. Jak mogliśmy się przekonać, publikacja ta to nie tylko daty, ale też ryciny i wiersze pana Waldemara. Kilka z nich autor odczytał. Niektóre z wierszy pana Waldemara brały udział w konkursie „O Laur Jabłoni”. Takich autorów, którzy nadsyłają utwory poetyckie na corocznie organizowany przez nas konkurs było na spotkaniu więcej. Na przykład pan Lech Hermanowicz z Dalboszka w gminie Mogielnica, pan Zygmunt Markowski
 i pani Ewa Mianowska z Grójca, pani Ewa Szewczyk z Warki, pani Urszula Wojtecka z Błędowa, która poza tym, że pisze zabawne wiersze, należy też do nieformalnej grupy biegowej.
    Z tej miejscowości przybyło więcej osób. Obecna była pani Izabela Frasz, poetka, autorka tomiku „Na razie mnie nie wołaj”, Gabriela Nowocień, laureatka konkursu literackiego n.t. „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. Wszystkie panie należą do klubu „Myślę sobie”, któremu od 5 lat przewodniczy pani Barbara Mikołajczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Błędowie.
    Uczestnikami „Dialogu” były również osoby z Nowego Miasta nad Pilicą: pani Danuta Woźniak, która recytowała swoje wiersze oraz pan Marian Dziedzic, który reprezentował Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą. Obecna była również pani Marta Gonta- Głowacka pracująca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Pani Marta wspomniała
 o trudnościach, na jakie natrafiają twórcy zamierzający wydać swoje prace.
    Nie zawiodły panie Wojdalskie: obdarzona genialną pamięcią pani Hanna, autorka „Grójeckich reminiscencji” i wydanej w tym roku książki „Grójec: ludzie, wspomnienia” oraz pani Anna Wojdalska-Woźniak, autorka „Bukietów życia” i „Moich podróży”.
    Życzenia powodzenia złożyli nam nieobecni z powodu ważnych obowiązków: historyk pan dr Remigiusz Matyjas oraz pan Kazimierz Kochański – radny grójecki, członek Związku Literatów Polskich. Utwory z ostatniego tomiku pana Kazimierza p.t. „Kolczyki” odczytała pani Mirosława Krawczak.
Mamy nadzieję, że „Dialog” stanie się początkiem dłuższego cyklu rozmów i spotkań, a może nawet warsztatów i wykładów organizowanych przy aktywnym udziale piszących.