Seniorzy czytają dzieciom

 W ciągu maja w każdy czwartek seniorzy czytali dzieciom w Przedszkolu Nr 2. Spotkania odbywały się w ramach projektu „Wesołe jest życie seniora – z Biblioteką”. W czwartek 31 maja zakończyliśmy ten cykl spotkań. Ponieważ spotkanie wypadło w przeddzień Dnia Dziecka ofiarowaliśmy dzieciom słodycze.

Bardzo dziękujemy pani Dyrektor Przedszkola Zofii Gniadek i paniom przedszkolankom za miłe przyjęcie.

Dziękujemy Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Jedność” w Grójcu za nieodpłatne przekazanie słodyczy.

„dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie W.A.R.K.A”