GRÓJBÓJ ze Skargą w roli głównej

XIX edycja Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie wpisywała się w plan obchodów Roku ks. Piotra Skargi, który realizuje Czytelnia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu.

Wcześniej przeprowadzono Konkurs multimedialny, Konkurs literacko-plastyczny oraz Konkurs na porównanie obrazów J. Matejki, które przedstawiały dzieje Polski. W konkursach tych uwzględniano postać Skargi przede wszystkim jako jezuity, pisarza zatroskanego o losy Polski, królewskiego kaznodziei, autora „Kazań sejmowych”. GRÓJBÓJ koncentrował się na osobie Piotra Skargi jako społecznika, dobroczyńcy, z nastawieniem na to, czego zdołał dokonać w Grójcu.

Do Turnieju zgłosiło się 28 dwuosobowych drużyn z Grójca, gminy Grójec oraz innych szkół z terenu powiatu grójeckiego. Po teście półfinałowym do finału, który odbył się 22 maja 2012 roku zakwalifikowało się 14 zespołów.

I miejsce w kategorii: szkoły podstawowe zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Ernest Matyjas i Szymon Mokosa. Do rozgrywek przygotowała ich pani Luiza Wójcik.                                             

II miejsce zajęła Ewa Kopyt i  Małgorzata Maliszewska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu, pod przewodnictwem pani Mirosławy Woźniak.

 Na III miejscu uplasowała się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi: Tomasz Celejewski i Mateusz Malinowski. Przygotowała ich pani Marzena Jankowska.

Pani Woźniak oraz pani Jankowska miały także pod opieką zespoły, które zajęły kolejne lokaty. IV miejsce przypadło uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach: Adrianowi Bączkowi i Patrycji Dubińskiej,  zaś V -  Zuzannie Lewandowskiej i Adriannie Małeckiej z grójeckiej „dwójki”.

W kategorii gimnazjum walka była na tyle wyrównana, że Jury, zgodnie z regulaminem wzięło pod uwagę punkty z półfinału. Najlepiej, zajmując I miejsce wypadła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Grójcu, którą przygotowywał pan Marek Kulig: Martyna Chudaszek i Hubert Konarowski.

Zespół w składzie: Paula Kwapisz i Tymoteusz Wójcik z Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym zajął II miejsce. Pieczę nad nimi sprawowała pani Joanna Bodych.

Adrianna Binkiewicz i Kamil Cieślak z Publicznego Gimnazjum w Drwalewie zostali laureatami III miejsca. Do konkursu przygotowała ich pani Jadwiga Pietrzak.

IV miejsce przypadło Anecie Ernest i Łukaszowi Żółcikowi, uczniom Publicznego Gimnazjum w Kruszewie, których przygotowywał pan Marcin Koch.

Aleksandra Dywan i Paweł Strzelczyk zajęli V lokatę, zaś Sebastian Gorgurewicz i Jakub Gorzkowski uplasowali się na VIII miejscu. Uczniowie uczęszczają do Publicznego Gimnazjum w Jasieńcu. Pieczę nad nimi sprawowała pani Tatiana Małek.

Nauczycielem, który przygotował dwa zespoły była również pani Joanna Szczepaniak z Gimnazjum w Dębnowoli. Jakub Pytel i Mateusz Słoniewski zajęli VI miejsce, zaś Damian Bartczak i Rafał Stankiewicz miejsce IX.

Filip Pietrzak i Agnieszka Sienicka – drugi zespół z Gimnazjum w Drwalewie pod opieką pani Bożeny Pietras zajął VII miejsce.

Zwycięzcy obydwu kategorii dostali jako nagrodę e-booki z dostępem do Internetu, ufundowane przez dyrektor Biblioteki panią Kingę Majewską, która przewodniczyła komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Adam Siennicki, który zasiadał w Jury, ufundował aparaty cyfrowe oraz ramki do zdjęć cyfrowych na drugie i trzecie nagrody. Starostwo Powiatowe w Grójcu przekazało książki o Grójecczyźnie dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do turnieju.

W pracach komisji XIX GRÓJBOJU p.n. „Dobroczynne dzieło ks. Piotra Skargi” wzięli również udział pani Bogumiła Krawczak oraz historyk dr Remigiusz Matyjas. Turniej przygotowała i prowadziła pani Mirosława Krawczak.

Biblioteka dziękuje dyrektorowi Grójeckiego Ośrodka Kultury panu Grzegorzowi Rejerowi za udostępnienie Klubu Artystycznego, w którym odbywał się półfinał i finał konkursu.

W ramach obchodów Roku Skargi zapraszamy gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych do Spaceru Historycznego i Konkursu „Pamięć o Skardze w rodzinnym mieście”, które odbędą się w czerwcu.