Rok Janusza Korczaka

Dziecko jest równo nam wartościowym człowiekiem

                                                              Janusz Korczak

               Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Janusza Korczaka. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, aby przybliżyć uczniom sylwetkę Janusza Korczaka zaprosiła Wojciecha Lasotę – prezesa Fundacji Korczakowskiej. Nasz gość spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu i uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu.

Pan Wojciech Lasota pokrótce przedstawił życiorys Janusza Korczaka skupiając się na tym, z czego był znany a raczej, za co powinniśmy oddawać mu hołd.

Janusz Korczak był prekursorem działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. Korczak był zwolennikiem emancypacji dziecka, jego samostanowienia i poszanowania praw. Samorządy wychowanków – małe parlamenty, imitowały świat dorosłych i przygotowywały małych ludzi do życia dorosłego.

Dużą zasługą Janusza Korczaka było założenie i prowadzenie Domu Sierot. Pan Wojciech Lasota przedstawił uczniom zasady funkcjonowania tego ośrodka. W Domu Sierot nie stosowano kar cielesnych obecnych w ówczesnym systemie edukacji. Janusz Korczak zawsze podkreślał prawo dziecka do szacunku. Pisał: Nie powinno się na dzieci krzyczeć, tylko trzeba im tłumaczyć, bo tak samo dziecko uczy się na świecie żyć, jak uczy się w szkole czytać, pisać i liczyć. Jednym z pojęć dla Korczaka najistotniejszych był etos pracy. Walczył o to, by nie było roboty delikatnej czy ordynarnej, mądrej czy głupiej, czystej czy brudnej, uczył dzieci szacunku do pracy.

Zginął wraz z wychowankami – wywieziony w początkach sierpnia 1942 z getta w wagonie bydlęcym. Dobrowolnie towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince.

Pan Wojciech Lasota w barwny, niezwykle ciekawy sposób przedstawił postać Janusza Korczaka. Wszyscy zasłuchani żałowaliśmy, że czas kończyć spotkanie.
               

Następnie z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr.2 w Grójcu, gdzie pan Wojciech również przedstawił sylwetkę Janusza Korczaka. Jak się okazało szóstoklasiści wiele wiedzieli na temat omawianej postaci. Pan Lasota zadawał dużo pytań. Dzieci bardzo zainteresowało życie i postać Korczaka, dlatego też pan Lasota przedłużył spotkanie by móc odpowiedzieć na pytania i opowiedzieć jeszcze o paru ciekawostkach.

Dziękujemy pomysłodawczyni tematu spotkania pani wicedyrektor ZSP w Grójcu Teresie Kowalskiej za współpracę.