Kolejna promocja książki o regionie

 W dniu 22.03.2012 o godz. 18.oo w Sali Klubu „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, zorganizowała kolejną promocję najnowszej książki Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Mój Grójec”.

 W wypełnionej po brzegi sali Klubu, książkę prezentował osobiście Autor.

Książka ta, jest kolejnym – czwartym już - tomem esejów historyczno – regionalnych, traktujących o ludziach i sprawach Grójecczyzny.

Spotkanie przekształciło się w swoisty show, w którym Autor ilustrując tekst książki, przedstawiał bohaterów poszczególnych rozdziałów lub ich potomków, wzbudzając tym wielkie zainteresowanie publiczności.

Gośćmi wieczoru był m.in.: Marian Kmieciak - Wójt Gminy Odrzywół z żoną i osobami towarzyszącymi: Janem Andrzejem Tomczykiem - nauczycielem Szkoły Podstawowej w Myślakowicach i radnym Gminy Odrzywół, oraz Janusz Nowierski – artysta plastyk z Włocławka, autor grafiki książek Autora i innych publikacji wydawanych przez Instytut Genealogii.

Rodziny opisywane w książce reprezentowali: Bogumił Krosnowski z Nowej Wsi Wielkiej koło Leoncina, Piotr Feliksiak i jego rodzina, Ewa Mianowska i Andrzej Massalski – wszyscy z Grójca, Irena i Marian Świdzińscy z Rębowoli w gminie Belsk Duży i Lech Staniszewski z Gostomii w gminie Nowe Miasto

Promocja była równocześnie promocją sąsiadującej z gminą Nowe Miasto, gminą Odrzywół. Autor informował o historycznych powiązaniach Grójeckiego z tzw. Zapilczem, czyli regionem położonym w bezpośrednim sąsiedztwie, na południowym brzegu Pilicy. Splatał dzieje regionów, wiążąc je rodzinami, sugerując podjęcie współpracy kulturalnej pomiędzy gminami.

Mimo wiekowego sąsiedztwa, obydwa regiony różnią się kulturowo. Grójeckie położone ma Mazowszu Południowym, ciąży ku Warszawie, zaś Odrzywolskie jest enklawą opoczyńskiego i zachowuje do dziś prawie nieskażony folklor regionu.

Spotkanie było równocześnie koncertem, co publiczność przyjęła z wielkim aplauzem.

Gmina Odrzywół zaprezentowała dziecięcy zespół folklorystyczny „MATEUSKI” ze Szkoły Podstawowej w Myślakowicach w gminie Odrzywół, kierowany przez znakomitego muzyka Jana Czerskiego. Piosenki wykonane przez dziewczyny w opoczyńskich strojach ludowych, nagrodzono długimi owacjami. Nie mniejsze brawa otrzymały siostry: Mariola - skrzypaczka i Wioletta – flecistka – Pastuszkówny, uczennice zamieszkałe we wsi Różanna w gminie Odrzywół.

Dalszą prezentację tekstów książki, uzupełnił mini recital Amalyi Sahakian, ormiańskiej „Tiny Turner” - piosenkarki od kilku lat zamieszkałej w Grójcu. Orientalne rytmy i znakomite wykonanie, były kolejną niespodzianką wieczoru.

Finał promocji był prezentacją innych publikacji Autora, opublikowanych w wydawnictwach zwartych, almanachach i prasie ogólnopolskiej, co było kolejną niespodzianką, dowodzącą tym samym wielkiego jego wysiłku i pracy na rzecz regionu.

Promocję tradycyjnie zakończył występ Krzysztofa Wołukanisa, jednego z najlepszych wokalistów grójeckich, który zaśpiewał kilka utworów z kompozytorskiego dorobku Ryszarda Riedla i Macieja Balcara - wokalistów zespołu „DŻEM”.

Trwający ponad dwie i pół godziny wieczór promocyjny Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, był wielkim wydarzeniem kulturalnym miasta.

Był to niebanalny, intelektualny show na dobrym poziomie.

GALERIA:

Karolina Kępska