Adam Mickiewicz w Bibliotece

Na zaproszenie Wypożyczalni dla Dorosłych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu gościliśmy Grzegorza Seredyńskiego autora powieści biograficznej o Adamie Mickiewiczu. Autor książki, nauczyciel języka polskiego, znawca i miłośnik literatury polskiej przeprowadził interesujący wykład prezentując postać Adama Mickiewicza ze szczególnym uwzględnieniem czasów młodości, domu rodzinnego, nauki w Nowogródku i studiów w Wilnie. Pisarz podkreślił walkę Adama Mickiewicza o zdobycie wykształcenie w związku z bardzo złą sytuacją materialną, opowiedział o przyjaźniach nawiązanych na studiach i pierwszej wielkiej miłości – Maryli Wereszczakównie. Ślady tej niespełnionej miłości można znaleźć w wierszach Do M…, i Do przyjaciół.

Wielokrotnie gość ukazywał, które wątki z życia wieszcza znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. Zaznaczył, że Pan Tadeusz - największe arcydzieło Mickiewicza powstało z wielkiej miłości i nostalgii za ojczyzną. Na pytanie młodzieży czy Mickiewicz jest jego idolem gość odpowiedział, że jako twórca tak, ale jako człowiek -miał kilka ciemnych stron / związek z Towiańskim, stosunek do żony/ - już nie. Padły również pytania o tajemnicę śmierci Mickiewicza i jego związki z Juliuszem Słowackim i Andrzejem Towiańskim.

Spotkanie wzbogacone było prezentacją multimedialną, na którą składały się liczne portrety wieszcza z różnych okresów jego życia, portrety przyjaciół, ryciny domu w Zaosiu czy Nowogródka.

Na zakończenie spotkania gość zarekomendował dwie książki autorstwa swojego syna – Adama Seredyńskiego Przyjaciele z Breslau i Przyjaciele z leśniczówki. Na uwagę zasługuje fakt, że syn jest gimnazjalistą.

Spotkania odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznym Gimnazjum w Grójcu. Za pomoc w organizacji spotkań dziękujemy pani Teresie Kowalskiej – zastępcy Dyrektora ZSP w Grójcu i pani Teresie Naduk – zastępcy Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Grójcu.