Regulamin - Reprografia i Postanowienia Końcowe

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

REPROGRAFIA

§ 3

1.        Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonywanie wydruków.

2.        Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

3.        Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

a)  publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów,

b)  starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

4.        Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może - w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.

Opłata za usługi reprograficzne wynosi: format A4- 0,30 PLN.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 5

1.  Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

2.   Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

3.  Czas otwarcia Biblioteki reguluje aktualne zarządzenie Dyrektora podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki.

4.  O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy Dyrektor Biblioteki uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki.

REPROGRAFIA

 

§ 3

 

1.        Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonywanie wydruków.

2.        Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

3.        Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

a)        publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów,

b)        starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

4.        Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może - w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.

Opłata za usługi reprograficzne wynosi: format A4- 0,30 PLN.