Podbój Białowieży

Stało się już tradycją, że podczas akcji Ferii w mieście, organizatorzy zaproponowali wycieczkę do jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, znajdującego się tuż przy granicy z Białorusią -Puszczy Białowieskiej i Białowieży. Region Białowieży i Puszczy Białowieskiej jest idealnym miejscem do wypoczynku dla spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą turystów. Jest to ostatni naturalny las niżowy oraz królestwo największego europejskiego ssaka – żubra.Choć była przed nami długa droga to przeminęła nam w świetnej atmosferze. Uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć fantastyczne przygody Shreka. Wszyscy pękali ze śmiechu. Gdy dojechaliśmy tylko musieliśmy zająć swoje pokoje i się rozpakować. Zapoznaliśmy się z nowym otoczeniem i wreszcie nadszedł czas na przygodę. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od prawosławnej Cerkwi parafialnej pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. Następnie udaliśmy się parku Pałacowego, który jest wydzieloną enklawą Białowieskiego Parku Narodowego. Park w typie ogrodu angielskiego, gdzie posadzono, dla osiągnięcia szybszego efektu od razu starsze drzewa. Na dnie doliny rzeki Narewki płynącej u podnóży parkowego wzgórza wykopano stawy, które urozmaicają krajobraz. Następnie przeszliśmy do Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN .Na ekspozycji stałej prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna), procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna) i zjawiska przyrodnicze (np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i świata zwierząt). W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne). Wszystkie zagadnienia przyrodnicze przedstawiane są blokami problemowymi za pośrednictwem realistycznych dioram przedstawiających zwierzęta, grzyby, rośliny w ich naturalnych środowiskach. W realizacji dioram wykorzystano wiele środków ekspresyjnego wyrazu: światło sceniczne, dźwięki (jak naturalne odgłosy ptaków, dużych ssaków), wielkoformatowe, barwne fotografie, makiety. Uzupełnieniem zwiedzania są tzw. kioski multimedialne.

Ognisko w Puszczy

Po kolacji główną atrakcją był przejazd bryczkami po Puszczy, które zakończyło się ogniskiem. Gdy wszyscy uczestnicy upiekli kiełbaski odbyła się bitwa na śniegowe kule.Następnego dnia zwiedziliśmy stary dworzec carski Białowieża Towarowa, amfiteatr w starej żwirowni przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Odwiedziliśmy także Rezerwat Pokazowy Żubrów. Rezerwat stanowi wydzieloną część Białowieskiego Parku Narodowego. Można w nim obejrzeć również inne zwierzęta występujące w Puszczy Białowieskiej, m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (mieszańce żubra z bydłem domowym). Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzenie Szlaku Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich. Podziwialiśmy grupę 24 pomnikowych dębów noszących imiona polskich królów i książąt litewskich związanych z dziejami Puszczy Białowieskiej.

Organizatorami wycieczki byli: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Grójecki Ośrodek Kultury oraz Grójecki Ośrodek Sportu