Spotkanie autorskie w Bibliotece

Dnia 8. XI. 2007 r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Grójcu odbyło się spotkanie Elżbiety Olszewskiej z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu.
Elżbieta Olszewska pisze pod pseudonimem Elik Aime’e. Autorka jest znaną dziennikarką radiowo - telewizyjną , historykiem, członkiem stowarzyszeń i związków twórczych , podróżnikiem oraz laureatką wielu konkursów literackich.Zadebiutowała jako poetka albumem " Do spalenia lub czytania , śpiewania, zawsze przy miłości.'' Książka tłumaczona na osiem języków stała się dużym wydarzeniem na rynku wydawniczym. Ponadto wydała drukiem: dwa zbiory opowiadań '' Smycz''. ''Rzecz o zniewoleniu'', '' Sezon na bratki'', " Czekając na wiatr " (zbiór prozy poetyckiej) oraz albumy poetycko – fotograficzne " Do spalenia", " To fire" (edycja angielska), " Sierpniowy zapach Kazimierza" i sztambuch liryczny " Słowa cieniem malowane, odciskane...".
Spotkanie z młodzieżą stanowiło literacką lekcję historii a poświęcone było 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Elik Aime’e mówiła o aspiracjach niepodległościowych Polaków, braku możliwości ich spełnienia, o tym jak trudna i długa była droga do odzyskania upragnionej wolności. Najwięcej uwagi poświęciła Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i roli jaką odegrał w dziejach naszej historii, mówiła jak Polacy powitali wolność po ponad wiekowej niewoli.
" Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast: robotnik , urzędnik porzucał pracę , chłop porzucał rolę i leciał do miasta dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach...''.
Elik Aime’e to fascynująca osobowość wśród współczesnych polskich pisarek i pisarzy. Słucha się jej z przyjemnością i wielką uwagą. Mimo, że spotkanie trwało ponad 2 godziny to i tak autorka pozostawiła po sobie pewien niedosyt.
Elik Aime’e była już wcześniej na spotkaniu w Grójcu. Wierzymy, że gościć będzie częściej, prowadząc warsztaty literacko-dziennikarskie z młodzieżą.
T. Bednarska