Spotkanie poświęcone Ryszardowi Kapuścińskiemu

W środę 26 marca 2008 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zorganizowała spotkanie poświęcone Ryszardowi Kapuścińskiemu.
Sylwetkę wybitnego polskiego reportażysty przybliżył doc. dr hab. Zygmunt Ziątek. Zygmunt Ziątek jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką związków literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku; pograniczem pisarstwa dokumentarnego i prozy beletrystycznej. Jest autorem książek, rozpraw i artykułów dotyczących tej problematyki. Obecnie pracuje nad książką o Ryszardzie Kapuścińskim na tle polskiego reportażu.Okazją do podzielenia się zebranymi informacjami było to właśnie spotkanie upamiętniające dwie daty z życiorysu Ryszarda Kapuścińskiego - urodzin 4 marca 1932 r. i śmierci 23 stycznia 2007 r.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu. Dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły spotkanie odbyło się w gmachu szkoły.
Zygmunt Ziątek wprowadzając nas w świat pisarski Ryszarda Kapuścińskiego zapoznał z reportażem jako gatunkiem literackim. Jak podkreślił reportaż to wielkie zadanie - objaśnić świat, porządkować wydarzenie. Reportaż nie formułuje tezy, przedstawia tylko fakty. Reportaż jest gatunkiem głęboko osobistym. Musi opowiadać o zdarzeniu osobistym. Ryszard Kapuściński dawał w reportażu więcej siebie niż inni autorzy. Ryszard Kapuściński uważał, że nie można pisać o tym w czym się nie uczestniczyło. Reporter nie ma moralnego prawa pisać o tym czego sam nie doświadczył. R. Kapuściński uczestniczył we wszystkich wydarzeniach, które opisywał. Jego reportaże dlatego są tak autentyczne i porywające.
Ryszard Kapuściński pochodzi z narodu, który miał bolesne doświadczenia. Bolesne doświadczenia szczególnie z dzieciństwa i młodości ukształtowały również wrażliwość Kapuścińskiego. Wpłynęły na jego rozumienie świata i ludzi.
Przesłanie ostatnich jego książek to poznanie "innego". Świat jest wielokulturowy. I taki pozostanie. Dlatego tak ważne jest poznanie i zrozumienie innych.
Młodzież w skupieniu wysłuchała tej fascynującej prelekcji dziękując prowadzącemu brawami i kwiatami.
Było to pierwsze spotkanie z cyklu, zainspirowanego przez Dyrektor Biblioteki mgr Kingę Majewską, "Poznajemy wielkich twórców naszej kultury". Planowane jest kolejne, tym razem we współpracy z Grójeckim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, przybliżające postać Zbigniewa Herberta.
Zapraszamy!