„Poznajemy wielkich twórców naszej kultury”

21 kwietnia 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie z tego cyklu. Organizatorzy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu i Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza O/Grójec zaprosili tym razem Jana Zdzisława Brudnickiego, który wygłosił prelekcję nt. ,,Zbigniew Herbert w obiektywie krytyka” .
Jan Zdzisław Brudnicki jest eseistą, krytykiem literackim, redaktorem wielu czasopism: „Nowy Wyraz”, „Poezja”, „Rocznik Literacki”, „Scena”, „Magazyn Literacki”. Za całokształt dorobku otrzymał w roku 1984 Nagrodę ”Pióra”, przyznawaną w ramach festiwalu „Czerwonej Róży” przez studentów. Inne nagrody to nagroda „Miesięcznika Literackiego” oraz „Laura Mironaliów”.
Aktualnie pisze stałe felietony, artykuły, recenzje, wstępy do tomów poezji i prozy, redaguje książki autorskie. Jako uczestnik życia literackiego układa almanachy, bierze udział w pracach Państwowej Rady Bibliotecznej i Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich.Tym razem podjął się przybliżenia licznie zgromadzonej młodzieży sylwetki poetyckiej Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert nie jest poetą prostym, łatwym. Jednak analiza wiersza „Kamyk”, którą dokonał prelegent wspólnie z młodzieżą pokazała, że wystarczy znaleźć właściwy klucz a staje się prosta, czytelna. Jan Z. Brudnicki przedstawił Herberta jako poetę wpisującego się w nurt moralny. To szczególnie różniło Herberta od innych poetyk. Wiele w poezji Herberta aluzji politycznych. Nie mógł oddychać „Gomułkowem”. Stąd wiele w jego życiu podróży szczególnie ukochał Grecję, Włochy, Sycylię. Całe życie czuł się jakby był wygnańcem z Troi. Jego Troją był Lwów a on był Odyseuszem. Z tym, że jego podróż trwała całe życie. Mówił o podróżach: to miejsce do którego się dąży ale i z którego ucieka. Wiele również w poezji Herberta odniesień jak być, jak żyć, żeby przeżyć godnie. Tylko postawa dumna, godna jest znakiem jednostkowym. Człowiek powinien
„ stać do końca na wysokości zadania”. O poezji Herberta można by mówić długo. Dlatego planowane są kolejne spotkania poświęcone Poecie.

W tym miejscu pragnęlibyśmy podziękować za współpracę Dyrekcji szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych a także Grójeckiego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji spotkań.