Finał projektu "Tajemniczy Ogród Marzeń"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu wzięła udział w konkursie grantowym w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia W.A.R.K.A „Działaj lokalnie”. Otrzymaliśmy granty na projekt pt. „Tajemniczy Ogród Marzeń”.Celem przystąpienia do projektu , było stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci trudnych wychowawczo z rodzin dysfunkcyjnych. Zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne między innymi warsztaty plastyczne, muzyczne, fotograficzne, konkursy wiedzy oraz terapeutyczne czyli spotkania z psychologiem pt. „Poznaj samego siebie”. Zajęcia te umożliwiły dzieciom kreatywne spędzanie wolnego czasu, rozbudziły w dzieciach ich naturalną potrzebę tworzenia, realizowania siebie i przyczyniły się do ogólnego rozwoju. Dzieci nabyły pozytywne wzorce zachowań i zintegrowały się ze środowiskiem. Po takich spotkaniach mamy nadzieję, że zmniejszy się zagrożenie wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa i uzależnień w rodzinie.

W tym miejscu chciałybyśmy podkreślić, że najwyższy czas skończyć ze stereotypowym myśleniem na temat naszej pracy. Powszechnie uważa się, że zawód bibliotekarza jest nudny a jego jedyną funkcją- którą biblioteka realizuje- jest wypożyczanie książek. Tak naprawdę oprócz udostępniania zbiorów, działamy lokalnie na rzecz naszego społeczeństwa. Współpracują z nami osoby starsze, młodzież, dzieci oraz ich rodzice. Sądzimy, że nasze wspólne działania pozwolą uchronić dzieci przed zagrożeniami patologicznymi.

Organizujemy spotkania, konkursy, gry i zabawy, turnieje gier stolikowych, dzieci lepią z plasteliny postacie bajkowe, kolorują, wycinają oraz korzystają z gier internetowych. Dzieci spędzają również czas w naszej „świetlicy bibliotecznej” gdzie się bawią, rozwiązują rebusy, anagramy i krzyżówki. Organizujemy także wycieczki celem integracji społeczeństwa. W 2008 roku wzięliśmy również udział w imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim w Grójcu. Pod dachem naszego namiotu oferowaliśmy dzieciom między innymi gry, zabawy, malowanie twarzy, rysowanie na tablicach, malowanie koszulek .Pomagają nam w tym również instytucje oraz osoby indywidualne, które mają na celu dobro otaczającego nas środowiska.

Projekt zakończyliśmy Wielkim finałem. Pokazaliśmy Państwu wystawę prac dzieci, odbył się również pokaz slajdów dokumentujący przebieg naszego projektu oraz mini koncert zespołu Młodzieży Szkoły Drugiej Szansy. Na zakończenie przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy za udział w projekcie a organizacje, firmy, sponsorzy oraz osoby, które pomagały w realizacji projektu otrzymały podziękowania. W sumie w projekcie wzięło udział 1179 osób.


MGBP w Grójcu
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży