Monografia Biblioteki już gotowa

2018 dyrektor biblioteki z ksiazkami7 maja 2018 toku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu odbyła się uroczysta promocja monografii Biblioteki*, autorstwa dra Remigiusza Matyjasa. Dyrektor Kinga Majewska, otwierając spotkanie, przyznała, że długo zastanawiała się jak uczcić jubileusz 70-lecia Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 roku. Wraz z historykiem Matyjasem zdecydowała, że powstanie książka o Bibliotece. Podniosła akademia jubileuszowa miała odbyć się w 2016 roku, na monografię trzeba jednak było poczekać, gdyż praca nad nią okazała się trudna i żmudna z uwagi na braki w prowadzonych kronikach bibliotecznych. Dzisiaj monografia jest już gotowa. Jej promocja inauguruje Święto Bibliotekarza i Bibliotek, które rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

       We wstępie pióra Jacka Stolarskiego – burmistrza Gminy i Miasta Grójec, czytamy:  „Monografia ocala od zapomnienia wiele faktów z życia społeczno-kulturalnego naszego miasta oraz regionu, wpisując się w 600-lecie Grójca i w 100-lecie Niepodległości – przecież Wacław Skarbimir Laskowski, od roku 2009 patron Biblioteki, 11 listopada 1018 r. – jako grójecki nauczyciel – uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców. Jestem pod wrażeniem bogactwa treści, gdyż otrzymaliśmy barwną opowieść o czasach, ludziach i książkach, sięgając XV w.” W istocie, taki rezultat jest efektem precyzyjnego i rzetelnego zbierania materiałów oraz ich opracowania. Monografię zaprezentował podczas spotkania sam autor. Przyznał, że powierzone mu zadanie okazało się dosyć trudne, bowiem dobrze udokumentowane w kronikach bibliotecznych są jedynie lata 1991-2017. Pierwsza część monografii wprowadza w historię i tradycje bibliotekarstwa i czytelnictwa na ziemi grójeckiej, historyk sięgnął do XV wieku, wskazał na bibliotekę ówczesnego burmistrza wareckiego, zajmującego się przepisywaniem książek, podkreślił znaczenie wielu prywatnych i publicznych placówek bibliotecznych, które na przestrzeni wieków tworzyli miłośnicy książek: duchowni, szlachcice, mieszczanie oraz chłopi. O powszechnym dostępie do książki można mówić, jak słusznie zauważa Matyjas, dopiero po drugiej wojnie światowej, bowiem dopiero w konsekwencji ogłoszenia wspomnianego wyżej dekretu zaczęto otwierać w całej Polsce biblioteki publiczne, miejskie i powiatowe. 3 czerwca 1946 roku została wpisana pierwsza książka do Księgi Inwentarzowej Biblioteki w Grójcu.

      Kolejne strony monografii mówią o licznych przeobrażeniach organizacyjnych Biblioteki na przestrzeni ostatnich 70 lat, placówka zmieniała nazwę oraz lokalizację, ale zawsze – zdaniem historyka – pozostawała miejscem szczególnym, magicznym. Warto przypomnieć, że działała pod skrzydłami Centrum Kultury Regionalnej, a od stycznia 2007 roku pod własnym szyldem. Autor monografii przypomina o odbytych sesjach popularnonaukowych z udziałem m.in. naukowców PAN i UW, o wystawach okolicznościowych. W progach Biblioteki gościli m.in.: Adam Michnik, Leszek Moczulski, Jacek Trznadel, Joanna Chmielewska, Julia Hartwig, Agnieszka Osiecka, Andrzej Wajda, Ryszard Kapuściński, ks. Jan Twardowski, Hanna Krall, Krystyna Janda, Maria Janion, Marek Kondrat, Krzysztof Wielicki i wiele, wiele innych osobistości. Ta wspaniała tradycja spotkań jest kontynuowana i cieszy się zainteresowaniem. Dalsza część monografii poświęcona jest dwóm niezwykle ważnym konkursom, mającym swoją wieloletnią historię i tradycję. „Grójbój” to konkurs aspirujący do rangi powiatowego, którego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz regionu grójeckiego, jego pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 1993 roku, drugi – „O Laur Jabłoni”, popularyzuje amatorską twórczość poetycką i ma zasięg ogólnopolski, przeprowadzany jest od 2009 roku. Wobec różnorodności podejmowanych działań śmiało można powiedzieć, i to bez zbędnej kokieterii, że nasza Biblioteka jest instytucją kultury z prawdziwego zdarzenia, na miarę swoich czasów. Można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale również obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi, poznawać nowe technologie. To przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku.

W książce znajduje się również alfabet bibliotekarzy, których nazwiska udało się ustalić na podstawie źródeł przechowywanych w archiwum Grójeckiego Ośrodka Kultury. Ostatnią, ale nie mniej ważną częścią publikacji jest biogram patrona biblioteki Wacława S. Laskowskiego, który pisząc w 1919 r. monografię miasta nad Molnicą, daleki był od myśli, – jak zauważył Matyjas –  że 90 lat później – za jej sprawą – zostanie patronem Miejsko – Gminnej Biblioteki w Grójcu. Uzupełnienie publikacji stanowi materiał zdjęciowy, ilustrujący bogatą i wszechstronną działalność placówki na przestrzeni 70. lat.

W klimat tej ważnej uroczystości wprowadził przybyłych gości występ sióstr, artystek tworzących Tomala DUE – Joanny (harfistki) i Marii (altowiolistki) Tomali, doktorantek Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, koncertujących w Polsce i za granicą. Na co dzień artystki są muzykami Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Z tego niespotykanego połączenia brzmienia harfy i altówki powstają aranżacje nie tylko z repertuaru klasycznego, które i tym razem zaskoczyły niejednego uczestnika spotkania.

Promocja monografii spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez zgromadzonych gości, wśród nich byli m.in.: Aleksander Król – były Dyrektor Biblioteki, Jacek Adamski – Dyrektor Centrum Kultury Regionalnej, w skład której wchodziła Biblioteka, a także byli pracownicy Biblioteki: Aleksandra Skwarek i Ewa Bojarowska. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz monografii. Druk książki został sfinansowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, aby służyła promocji naszej miejscowości, a także przyczyniła się do lepszego poznania i zrozumienia tego wyjątkowego miejsca. 

Zapraszamy do lektury książki o nas. Zapraszamy do naszej siedziby przy alei Niepodległości 20.

* R. Matyjas, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu. Tradycje i współczesność, Grójec 2017.

Katarzyna Rdzanek

2018 dyrektor biblioteki zapowiada autora i tomala due

2018 tomala due podczas promocji ksiazki

2018 autor i tomala due

2018 goscie

2018 goscie na spotkaniu promujacym ksiazke

2018 tort

2018 dyrekcja z autorem

2018 dyrektor biblioteki wrecza upominki

2017 autor ksiazki o bibliotece w trakcie spotkania